• Contact
 • Aanvragen
 • Algemene voorwaarden
 • Basis informatie
 • Ervaringen
 • Terug
 • Voor de levering van energie van Greenchoice gelden voor elke consument algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van energie leverancier Greenchoice zijn te vinden op de Greenchoice website.  Er zijn vaste regels voor voorwaarden opgesteld door de Autoreit Consument en Markt (ACM)

  Algemene voorwaarden Greenchoice

  Op de Greenchoice website vindt u onder meer ook de voorwaarden aangaande het incasso proces van Greenchoice, kortingsgarantie en meer. Hieronder een overzicht van de eerste pagina’s van de algemene voorwaarden van Greenchoice, waarin u kunt lezen dat de algemene voorwaarden in overleg met de consumentenbond zijn opgesteld. Bovendien kunt u hier klikken of op het PDF logo voor een printervriendelijke en gehele versie van Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit van Greenchoice.

  Als u vragen of opmerkingen heeft over de algemene en/of product voorwaarden van Greenchoice, neem dan ten eerste contact op met Greenchoice U kunt uw vragen en opmerkingen over de algemene voorwaarden via verschillende kanalen stellen. Mocht het contact met Greenchoice niet tot verduidelijking leiden, neem dan vervolgens contact op met de Vastelastenbond. Wij kennen de markt en kunnen u uitleg geven over de voorwaarden van energie leveranciers, waaronder Greenchoice.

  Overige product voorwaarden

  Greenchoice heeft verschillende producten en dus ook veel verschillende voorwaarden. Alleen al op het gebied van stroom en gas producten verschillen de voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de Greenchoice Groenmix, Greenchoice Groen Garantie 2017 of Greenchoice ANBO variabel. Kijk goed naar de benaming van het product op uw contract. Dit is belangrijk om te weten, zodat u weet welke productvoorwaarden voor u van toepassing zijn.

  Inhoudsopgave voorwaarden Greenchoice
  Artikel 1 Begripsomschrijvingen
  Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  Artikel 3 Leveringsovereenkomst
  Artikel 4 Aanwezigheid aansluit- en transportovereenkomst, meetinrichting en erkende meetverantwoordelijke
  Artikel 5 Machtiging leverancier om de levering van elektrische energie en/of gas te doen ingaan
  Artikel 6 Machtiging leverancier om de contractant in bepaalde opzichten tegenover de netbeheerder te vertegenwoordigen (toepassing “leveranciersmodel”)
  Artikel 7 Programma-verantwoordelijkheid
  Artikel 8 Beperking of opschorting van de levering ingeval van beperking of onderbreking van het transport
  Artikel 9 Gevolgen van niet-nakoming door de contractant
  Artikel 10 Verplichtingen contractant
  Artikel 11 Bepaling van de omvang van de levering
  Artikel 12 Onderzoek van de meetinrichting en/of meetgegevens
  Artikel 13 Tarieven
  Artikel 14 Betaling
  Artikel 15 Zekerheidstelling
  Artikel 16 Vastlegging en gebruik gegevens over de contractant
  Artikel 17 Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door de leverancier
  Artikel 18 Vragen, klachten en geschillen
  Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden en de tarieven
  Artikel 20 Verhuizing
  Artikel 21 Duur leveringsovereenkomst/opzegging
  Artikel 22 Beëindiging levering bij beëindiging leveringsovereenkomst
  Artikel 23 Slotbepalingen