• Contact
 • Aanvragen
 • Algemene voorwaarden
 • Basis informatie
 • Ervaringen
 • Terug
 • Greenchoice is een samenwerkingspartner voor de levering van energie, stroom en gas van de Vastelastenbond en haar leden.

  Over Greenchoice

  Energieleverancier Greenchoice is in 2001 in Nederland opgericht. Het is belangrijk om te beseffen dat Greenchoice als doel heeft, het gebruik van groene energie, groene stroom en groen gas in Nederland te stimuleren. Greenchoice levert dus 100% groene stroom en gas met daarbij een zeer goede service. Daarnaast helpt Greenchoice haar klanten bewuster om te gaan met energie. Dit doet Greenchoice door klanten proactief te adivseren op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. Voor Vastelastenbond was met name belangrijk het feit dat Greenchoice een klantvriendelijke service en heldere voorwaarden biedt. Geen kleine lettertjes en/of extra servicekosten.

  Rotterdam en de bedrijfsmentaliteit

  Greenchoice is gevestigd in het pand aan de kruisstraat 15 te Rotterdam.  En de Rotterdamse mentaliteit is verweven door de organisatie. Het is terug te merken in de directe communicatie. Ze werken middels het one-stop-shop principe. Degene die u aan de telefoon krijgt gaat voor u uw vraag of klacht beantwoorden. U wordt dus niet van afdeling naar afdeling gestuurd, maar dat doet de medewerker voor u. Deze werkwijze zorgt ervoor dat klanten een adequaat antwoord krijgen, medewerkers zich verantwoordelijk voelen om problemen op te lossen en dat het werkt, wordt al jaren bewezen doordat Greenchoice als meest klantvriendelijkste energieleveranacier wordt beoordeeld. 

  Stroometiket Greenchoice Vastelastenbond

  Product informatie en stroometiket

  Greenchoice levert uitsluitend groene energie die wordt opgewekt door duurzame bronnen zoals windmolens, zonnepanelen, biomassa- en waterkrachtcentrales. Daarnaast levert Greenchoice groen gas. Groen gas houdt in dat de CO2-uitstoot die door het verbruik wordt veroorzaakt, wordt gecompenseerd door evenveel CO2 weer vast te leggen of te zorgen dat ergens anders minder CO2 wordt uitgestoten. Bij Greenchoice kan de klant zelf kiezen welke vergroeningsmethode wordt toegepast. Dit kan via boscompensatie (standaard) of via compensatie door investeringen in duurzame energievoorzieningen in ontwikkelingslanden. Greenchoice was de eerste aanbieder van CO2-gecompenseerd gas. Ze beschikken ook over een stroometiket. 

  Kies voor Greenchoice via Vastelastenbond

  Op dit moment voorziet energieleverancier Greenchoice ruim 500.000 klanten van groene stroom en groen gas. Bent u ook overtuigt van groene energie voor uw huishouden, kies dan uit het 1 jarig of 3 jarig ontract van Greenchoice en stap over via de Vastelastenbond, waarbij u direct profiteert van de zeer gustige tarieven van energie leverancier Greenchoice.