• Contact
 • Opzeggen
 • Algemene voorwaarden
 • Basis informatie
 • Klachten
 • Terug
 • Hier vindt u de basis informatie van de leveringsvoorwaarden voor stroom en gas van energie leverancier Oxxio.

  Over energieleverancier Oxxio

  Energieleverancier Oxxio probeert zich in de markt te zetten als een partij die haar klanten graag helpt met besparen op hun energiekosten.

  Consumenten die overwegen om klant van Oxxio te worden, wijzen wij graag op onze onderzoeken naar de verschillende actiecontracten van Oxxio, die erg duur blijken te zijn. U leest deze onderzoeken hier en hier.

  Voorwaardenoverzicht

  Bij het aangaan van een leveringsovereenkomst met Oxxio zijn een aantal essentiële voorwaarden en bepalingen van toepassing. Wij geven hieronder een overzicht van de informatie in het voorwaardenoverzicht op de website van Oxxio.

  Leveringsovereenkomst bepaalde tijd

  Leveringsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben een vaste looptijd, welke vermeld staat op uw leveringsovereenkomst. De tarieven van deze leveringsovereenkomsten staan vast en kunnen gedurende hun looptijd niet door Oxxio worden gewijzigd.

  Leveringsovereenkomst onbepaalde tijd, het modelcontract

  Alle leveringsovereenkomsten voor onbepaalde tijd hebben een variabel tarief dat Oxxio doorgaans twee keer per jaar (in januari en in juli) aanpast aan de marktomstandigheden. Een leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een variabel tarief wordt per 1 juli 2012 aangeboden onder de naam “Oxxio modelcontract”.

  Capaciteit van aansluiting voor consumenten

  De genoemde stroomtarieven zijn inclusief energiebelasting geldend bij een jaarverbruik tot 10.000 kWh en zijn inclusief btw en opslag stimulering duurzame energie. De genoemde stroomtarieven gelden voor aansluitingen tot 3 x 80 Ampère. De genoemde gastarieven zijn inclusief energiebelasting geldend bij een jaarverbruik tot 5.000 m³ en zijn inclusief regiotoeslag, opslag stimulering duurzame energie en btw. De genoemde gastarieven gelden voor individueel bemeten gasaansluitingen met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m³(n) per uur.

  kWh en m3

  De kWh-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid stroom. De m³-prijs is het bedrag dat u betaalt per geleverde eenheid gas.

  Vastrecht

  Het vastrecht is een vast bedrag per jaar dat per product (stroom of gas) in rekening wordt gebracht en is inclusief btw. Dit bedrag is niet afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid energie maar is ter dekking van vaste kosten zoals administratiekosten.

  Opslag stimulering duurzame energie

  De overheid hanteert een opslag voor stimulering duurzame energie. Dit bedrag betaalt u naast de btw en energiebelasting bij afname van stroom en gas.

  Heffingskorting

  De heffingskorting is een door de overheid vastgesteld kortingsbedrag op de energiebelasting. De heffingskorting bedraagt sinds 1 oktober 2012 € 385,53 per jaar (inclusief btw) per aansluiting en geldt alleen voor stroomaansluitingen die beschikken over een verblijfsfunctie.

  Netwerkkosten

  Netwerkkosten zijn de totale kosten die u betaalt voor het gebruik van het netwerk en is inclusief btw. De hoogte van deze kosten kunnen jaarlijks wijzigen en zijn afhankelijk van uw netbeheerder en de capaciteit van uw aansluiting. Namens de netbeheerder worden deze kosten bij u in rekening gebracht op uw jaar- of eindafrekening.

  Bij het aangaan van een leveringsovereenkomst met Oxxio zijn een aantal essentiële voorwaarden en bepalingen van toepassing. Om u hier gemakkelijk inzicht in te geven, hebben wij ze hieronder voor u op een rijtje gezet.

  Leveringsovereenkomst bepaalde tijd

  Leveringsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben een vaste looptijd, welke vermeld staat op uw leveringsovereenkomst. De tarieven van deze leveringsovereenkomsten staan vast en kunnen gedurende hun looptijd niet door Oxxio worden gewijzigd.

  Leveringsovereenkomst onbepaalde tijd, het modelcontract

  Alle leveringsovereenkomsten voor onbepaalde tijd hebben een variabel tarief dat Oxxio doorgaans twee keer per jaar (in januari en in juli) aanpast aan de marktomstandigheden. Een leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een variabel tarief wordt per 1 juli 2012 aangeboden onder de naam “Oxxio modelcontract”.

  Capaciteit van aansluiting voor consumenten

  De genoemde stroomtarieven zijn inclusief energiebelasting geldend bij een jaarverbruik tot 10.000 kWh en zijn inclusief btw en opslag stimulering duurzame energie. De genoemde stroomtarieven gelden voor aansluitingen tot 3 x 80 Ampère. De genoemde gastarieven zijn inclusief energiebelasting geldend bij een jaarverbruik tot 5.000 m³ en zijn inclusief regiotoeslag, opslag stimulering duurzame energie en btw. De genoemde gastarieven gelden voor individueel bemeten gasaansluitingen met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m³(n) per uur.

  Tarief- en voordeelberekening

  Bij tariefberekeningen op onze website gaan wij voor de berekening van de netwerkkosten uit van een aansluiting van 3 x 25 Ampère en van de tarieven van de netbeheerder die gelden in het door u in de berekening opgegeven postcodegebied.

  De in onze online berekeningen gepresenteerde jaarkosten zijn gebaseerd op het door u opgegeven geschatte verbruik. De daadwerkelijk jaarkosten kunnen, afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik, hiervan afwijken.

  Algemene Voorwaarden

  Op de levering van stroom en gas zijn de Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing. Kijk voor meer informatie op www.oxxio.nl/voorwaarden. 90-211-1113

  Annuleren

  Mocht u zich vlak na het aanmelden bij Oxxio bedenken, dan kunt u de leveringsovereenkomst gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst annuleren op dezelfde manier als waarop u deze bent aangegaan: mondeling, schriftelijk of elektronisch. Voor een mondelinge opzegging kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via 0900 – 55 66 777 (2,5 cent per minuut en de kosten voor het gebruik van uw telefoon), een schriftelijke opzegging kunt u sturen aan Oxxio Nederland bv, Marathon 5, 1200 BZ Hilversum en een elektronische opzegging kunt u doorgeven via www.oxxio.nl/opzeggen.

  Beëindigen leveringsovereenkomst

  Alle leveringsovereenkomsten voor stroom en/of gas kunt u dertig kalenderdagen voor het einde van uw leveringsovereenkomst opzeggen. Bij het voortijdig beëindigen van een leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd kan Oxxio u een opzegvergoeding in rekening brengen. De maximale hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van de duur van de overeenkomst en van de resterende looptijd op het moment van beëindigen.

  Contractduur Resterende looptijd Opzegvergoeding

  1 jaar < 1 jaar € 50

  > 1 jaar < 1,5 jaar € 50

  > 1 jaar 1,5 - 2 jaar € 75

  > 1 jaar 2 - 2,5 jaar € 100

  > 1 jaar > 2,5 jaar € 125

  Betalen

  Betaling geschiedt door automatische incasso.

  Actievoorwaarden tablet of notebook

  Als u met de iPad/Samsung actie overstapt, dan zijn de ‘Actievoorwaarden tablet of notebook’ van toepassing.

  Actievoorwaarden InControl

  Als u overstapt naar Oxxio met de InControl actie, dan zijn de ‘Actievoorwaarden Oxxio InControl’ van toepassing.

  Actievoorwaarden terugbetalen opzegvergoeding

  Wanneer u overstapt naar Oxxio en de leveringsovereenkomst met uw oude energieleverancier voortijdig wordt beëindigd, kan het zijn dat uw oude energieleverancier u daarom een opzegvergoeding in rekening brengt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze opzegvergoeding terugkrijgen van Oxxio. Kijk voor meer informatie op www.oxxio.nl/opzegvergoeding.

  Privacy

  Als u producten of diensten van Oxxio afneemt of contact heeft met Oxxio, leggen wij uw gegevens vast. Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van uw overeenkomst, onze dienstverlening en om u te informeren over andere producten en diensten. Oxxio houdt hierbij rekening met uw voorkeuren. Als u geen informatie meer over andere producten of diensten wilt ontvangen, dan kunt u dit online in Mijn Oxxio aangeven, of schriftelijk aan ons doorgeven. Kijk voor meer informatie op www.oxxio.nl/privacy.

  Adres

  Oxxio Nederland bv, Postbus 1952, 1200 BZ in Hilversum. www.oxxio.nlBij tariefberekeningen op onze website gaan wij voor de berekening van de netwerkkosten uit van een aansluiting van 3 x 25 Ampère en van de tarieven van de netbeheerder die gelden in het door u in de berekening opgegeven postcodegebied. De in onze online berekeningen gepresenteerde jaarkosten zijn gebaseerd op het door u opgegeven geschatte verbruik. De daadwerkelijk jaarkosten kunnen, afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik, hiervan afwijken.

  bv, Postbus 1952, 1200 BZ in Hilversum. www.oxxio.nl

  Meer informatie over Oxxio

  Wilt u meer weten over energieleverancier Oxxio? Klik dan op onderstaande links.

  Klik hier voor algemene informatie over Oxxio

  Klik hier voor de contact informatie van Oxxio

  Klik hier als u uw contract met Oxxio wilt opzeggen

  Klik hier voor de basis informatie over Oxxio

  Klik hier voor klachten en ervaringen met betrekking tot Oxxio

  Klik hier voor de algemene voorwaarden van Oxxio