• Contact
 • Opzeggen
 • Algemene voorwaarden
 • Basis informatie
 • Klachten
 • Terug
 • Voorwaarden Oxxio

  Wilt u uw energie contract bij Oxxio opzeggen? Wij raden u aan éérst de leveringsvoorwaarden en algemene voorwaarden van Oxxio door te lezen, alvorens u uw opzegging bij Oxxio doorvoert. Voor de levering van energie van Oxxio zijn voor alle klanten algemene voorwaarden van kracht, hierin staat ook de eventuele opzegmogelijkheden vermeld. Een overzicht van deze algemene voorwaarden van energie leverancier Oxxio vind u hier. Als u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden van Oxxio, de contractvoorwaarden, algemene voorwaarden modelcontract energie en specifieke actievoorwaarden per contract, kijk dan op de website van Oxxio.

  Opzeggen energieleverancier Oxxio

  Als u uw contract met energieleverancier Oxxio wilt opzeggen, dan helpen wij u daar graag verder mee.Als u als klant van Oxxio bijvoorbeeld een ander aanbod heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de Vastelastenbond om te laten berekenen of de aanbieding u voordeel oplevert.

  Als u contact zoekt met Oxxio om de energie leverantie op te zeggen kunt u ook direct contact opnemen met Oxxio of telefonisch via 0888 955 999.

  Mocht uw opzegging bij Oxxio niet soepel verlopen, neem dan gerust telefonisch contact op met de Vastelastenbond via telefoonnummer 040-7200200. Wij helpen u graag verder.

  Opzeggen per brief

  Oxxio brengt opzegboetes in rekening. Als u energie leverancier Oxxio wilt opzeggen dient u een opzegbrief met dagtekening en motivatie sturen naar Oxxio, Postbus 1952, 1200 BZ Hilversum, of een e-mail sturen via de Oxxio website. Uiteraard heeft de Vastelastenbond voor u een voorbeeld opzegbrief Oxxio opgesteld welke u kunt kopiëren en aanvullen met uw specifieke gegevens, zoals uw adresgegevens en klantnummer bij de energieleverancier zoals bekend bij de energieleverancier, in dit geval Oxxio.

  <dagdatum>

  <uw naam>
  <uw adres>
  <uw telefoonnummer>

  Betreft: opzegging Oxxio contract

  Oxxio
  Afdeling Klantenservice
  Postbus 1952
  1200 BZ Hilversum

  Geachte heer/mevrouw,

  Door middel van dit schrijven wil ik mijn contract met uw organisatie beëindigen. Ik verzoek u, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn, mijn contract per <invullen opzegdatum> te beëindigen.

  Graag ontvang ik van u binnen 2 weken na dit schrijven een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Mocht ik binnen 2 weken geen reactie van u ontvangen dan beschouw ik de opzegging als definitief.

  Met vriendelijke groet,

  <uw handtekening!>

  <uw naam>
  <uw klantnummer>

  Opzeggen via website

  De gemakkelijkste manier om uw contract met Oxxio op te zeggen, is simpelweg een nieuw energiecontract te kiezen via de Vastelastenbond. Wij vragen namens u het energiecontract met collectieve korting aan én we verzorgen namens u de opzegging bij Oxxio. Wilt u weten of u over kunt stappen van Oxxio naar de Vastelastenbond? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over energieleverancier Oxxio? Klik dan op onderstaande links.

  Klik hier voor algemene informatie over Oxxio

  Klik hier voor de contact informatie van Oxxio

  Klik hier als u uw contract met Oxxio wilt opzeggen

  Klik hier voor de basis informatie over Oxxio

  Klik hier voor klachten en ervaringen met betrekking tot Oxxio

  Klik hier voor de algemene voorwaarden van Oxxio