Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op
Energierekening

Bespaar honderden euro's op je Energierekening

Energie vergelijken én overstappen

Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!

Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)

Meer informatie

Van 2013 tot 2016 verkocht Oxxio energiecontracten voor een periode van 3 jaar met daarbij een ‘gratis’ iPad Air of Galaxy Tab3. Vereniging de Vastelastenbond vroeg meerdere malen aandacht voor deze contractvormen. Dat er niet veel eerder aan de bel werd getrokken is ons inziens een raadsel. 

OPROEP: GEDUPEERDEN OXXIO GEZOCHT

Heeft u in het verleden een energiecontract gesloten waarbij u 'gratis' een iPad Air ontving? Kom in actie! Wij zijn op zoek naar consumenten die de handen ineen willen slaan om samen een vuist te maken naar deze energieleverancier. Wij zoeken consumenten die ons kunnen voorzien van overeenkomsten en overige communicatie omtrent deze energiecontracten. Wij zullen u assisteren bij het terugvorderen van uw geld. Bij een substantieel aantal aanmeldingen of wanneer een reactie van Oxxio uitblijft gaan we kijken of we samen met Strijp Juridische Dienstverlening vervolgstappen kunnen ondernemen in de vorm van bijvoorbeeld een massa claim. 

Brief sturen

Vereniging de Vastelastenbond heeft in samenwerking met Strijp advocaten een brief opgesteld waarmee u het betaalde bedrag terug kan eisen. Deze brief kunt u (aangetekend) naar OXXIO versturen. Indien OXXIO reageert en overgaat tot betaling, dient u de iPad terug te geven in de huidige staat. Hoort u niets van OXXIO of zijn ze niet bereid om mee te werken, dan horen wij graag van u. Klik op de knop meer informatie om de brief te downloaden.

Achtergrond informatie

Vereniging de Vastelastenbond is van mening dat er bij energiecontract van Oxxio geen duidelijke splitsing werd gemaakt tussen de energiekosten en de prijs van de iPad. De iPad leek zo gratis, maar in feite ging men een lening aan voor de Ipad. Indien er gekozen werd voor een iPad, Galaxy Tab3 of iPhone bracht Oxxio namelijk een hoger vastrecht in rekening. Dit kan gezien worden als ‘koop op afbetaling’. 

De overeenkomst van dit energiecontract van energieleverancier Oxxio voldeed niet aan de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. Wij zijn van mening dat deze manier van verkoop gezien moeten worden als een ‘koop op afbetaling en een kredietovereenkomst’. Daarom wil onze vereniging - bij voldoende animo - bekijken of we een claim bij de energieleverancier kunnen  indienen, zodat consumenten terugbetaling van het bedrag kunnen eisen. 

•    De prijs van de iPad werd niet afzonderlijk vermeld in de overeenkomst;
•    De berekende rente en kosten voor het verstrekte krediet zijn niet inzichtelijk gemaakt;
•    Oxxio heeft niet voldaan aan de op de organisatie rustende informatieplicht, onderzoek plicht en vergunningsplicht; 

Daarnaast zijn wij van mening dat uitgezocht moet worden of de toegestane grens van 14% in het kredietregime is overschreden. Dat betekent dat consumenten mogelijk meer hebben betaald dan de losse prijs van een toestel. Er van uitgaande dat een iPad Air bij losse verkoop een waarde heeft van € 399,-. Dan betekent dat Oxxio klanten middels bijbehorende energiecontracten niet meer dan € 55,86 meer mogen betalen voor de iPad Air.

Wanneer kunt u zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden wanneer u in het verleden (omstreeks 2013 tot 2016) een overeenkomst bent aangegaan bij energieleverancier Oxxio waarbij u bij het energiecontract heeft gecombineerd met een iPad Air. of Galaxy Tab 3. Het gaat erom dat er sprake was van een overeenkomst met een zogenaamde all-in prijs, waarbij gedurende de looptijd nog kosten voor de iPad werden ingehouden, zonder dat u daar van op de hoogte was gebracht.

Vervolg

Indien de koopprijs niet is vermeld in de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst vernietigen, schadevergoeding wegens een tekortkoming eisen of ontbinding wegens een tekortkoming, eventueel met schadevergoeding.

Juridische strijd en toetsing door de rechter

Indien deze claim voor de rechter komt, dan dient de rechter zelfstandig te toetsen of er sprake is van koop op afbetaling/een kredietovereenkomst. Is dat het geval dan toetst de rechter of de koopprijs is vermeld in de overeenkomst. Voldoet de overeenkomst niet, dan zal de rechter de overeenkomst uit eigen initiatief vernietigen of daaraan geen rechtsgevolg geven, tenzij de consument aangeeft dit niet te willen.

Koopprijs in de overeenkomst

Zowel ingeval van koop op afbetaling als ingeval van een kredietovereenkomst worden bijzondere informatieverplichtingen opgelegd aan de aanbieder. Een van die informatieverplichtingen is dat de koopprijs van – in dit geval – de iPad afzonderlijk wordt bepaald in de overeenkomst. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het bepalen van een “all-in” prijs niet voldoende is om aan deze informatieverplichting te voldoen.

Kredietovereenkomst

Het is aanneembaar dat een energiecontract waarbij de consument een iPad krijgt eigenlijk een lening is. De energieleverancier verstrekt daarbij een krediet ter grootte van de waarde van de iPad of GalaxyTab3. Gedurende de looptijd van het energiecontract (bij Oxxio is dat drie jaar) wordt dit krediet afgelost. Voor een kredietovereenkomst gelden strenge regels. Eén daarvan is dat er duidelijk in de overeenkomst moet staan hoe hoog deze lening is. 

Gevolg van gebrek aan informatie

Indien de koopprijs niet is vermeld in de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst vernietigen, schadevergoeding wegens een tekortkoming eisen of ontbinding wegens een tekortkoming, eventueel met schadevergoeding. 
Ingeval van een kredietovereenkomst wordt het bovendien aangemerkt als een oneerlijke handelspraktijk zoals bedoeld in art. 6:193b BW, en derhalve als een onrechtmatige daad.

Indien de aanbieder stelt en aannemelijk maakt dat sprake is van een zogenoemd ‘zacht krediet’ (een krediet zonder rente en andere kosten) zijn de verplichtingen t.a.v. een kredietovereenkomst niet van toepassing. De regeling van koop op afbetaling is dan echter nog wel van toepassing. Deze regeling bepaalt dat de overeenkomst niet van kracht is indien de door de koper te betalen prijs niet in de overeenkomst is bepaald. Dit betekent dat aan de overeenkomst dan geen rechtsgevolgen kunnen worden verbonden, evenals het geval is bij een overeenkomst die nietig of vernietigd is.

Mogelijke afwikkeling

Ingeval de overeenkomst is vernietigd is de consument verplicht: 
1.    De iPad terug te geven aan de aanbieder. Dit mag in de staat waarin de iPad zich op het moment van de teruggave bevindt. De energieleverancier kan de consument niet verplichten tot vergoeding van de waardevermindering.
2.    Indien de consument het toestel niet teruggeeft, is hij verplicht tot vergoeding van de waarde van de iPad. Ook de te vergoeden waarde van het toestel moet naar dat tijdstip bepaald worden. Dus niet de nieuwwaarde. 
3.    Ook de aanbieder zal overigens moeten teruggeven hetgeen hij op grond van de niet tot stand gekomen dan wel vernietigde overeenkomst (met betrekking tot het iPad Air gedeelte) heeft ontvangen.  Hetgeen de aanbieder op grond van het voorgaande verschuldigd is, zal hij in mindering moeten brengen op hetgeen hij van de consument vordert.
4.    De consument hoeft geen vergoeding te betalen voor het genot dat hij van de iPad heeft gehad. Het zou in strijd zijn met de effectieve bescherming van de consument.

Verband met de Telecombranche

Op 12 februari jl. heeft de Hoge Raad verdere invulling gegeven aan haar eerdere uitspraak m.b.t. de juridische kwalificatie van een “telefoonabonnement met toestel” als een koop op afbetaling en een kredietovereenkomst.  Vereniging de Vastelastenbond pleit al jaren voor eenzelfde uitspraak voor de energiebranche. 

Verwante artikelen

Op 18 juli 2013  schreven we het bericht: ‘Wat kost de ‘gratis’ iPad van Oxxio. 
In maart 2014 maakte we naar aanleiding van veel ledenvragen opnieuw een berekening. Bekijk het artikel.
Niet alleen de iPad werd op deze manier aangeboden, ook konden consumenten de iPhone 6 bij een 3 jarig energiecontract kiezen. Dit brachten we in april 2015 onder de leden onder de aandacht.  Klik hier voor het onderzoek.

Deze pagina is samengesteld door Vereniging de Vastelastenbond in overleg met Strijp Juristen. U kunt geen rechten ontlenen aan deze pagina.