Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op
Energierekening

Bespaar honderden euro's op je Energierekening

Energie vergelijken én overstappen

Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!

Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)

Meer informatie

Sinds begin 2014 houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht op de leveranciers van zowel stadsverwarming als blokverwarming. Dat is volgens De Vastelastenbond een goede zaak, aangezien veel consumenten kampten met o.a. ondoorzichtige jaarrekeningen en onevenredig hoge leveringstarieven.

Warmtewet

Als afnemer van stads- of blokverwarming is overstappen van leverancier zoals gezegd niet mogelijk; er is maar één bedrijf die uw warmte in uw regio of woonblok kan leveren. Het is dus goed voor de consumenten die blok- en stadsverwarming afnemen dat zij sinds begin 2014 wettelijk beter worden beschermd, middels de Warmtewet.

De Warmtewet is o.a. in het leven geroepen om consumenten te kunnen laten profiteren van prijsdalingen. Per 1 januari 2014 geldt de Warmtewet, betreffende de volgende zaken:

  • Er gelden maximumtarieven. De leveranciers mogen niet boven deze tarieven leveren.
  • Ook is vastgelegd wat er in de leveringsovereenkomsten moet staan.
  • Er is wettelijk vastgelegd wanneer u recht heeft op storingscompensatie.
  • De rechten en plichten van afnemers van stads- en blokverwarming zijn wettelijk bepaald.
  • Het recht op het indienen van een klacht bij de geschillencommissie is vastgelegd.
  • Er is wettelijk vastgelegd wanneer leveranciers consumenten mogen afsluiten.

De Warmtewet is alleen van toepassing op aansluitingen tot 100 kW. De meeste particuliere aansluitingen zijn 35 kW. De Warmtewet wordt uitgebreider omschreven via de website van Consuwijzer.

Niet meer dan anders principe

Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijzigt elk jaar de maximumprijzen voor warmtewet. Deze tarieven gelden vervolgens voor een heel kalenderjaar.

In Nederland geldt de regel: Het ‘Niet meer dan anders principe’. Deze regel moet er voor zorgen dat een huishouden met stadsverwarming (warmtewet) niet meer betaalt dan u betaald zou hebben wanneer u een reguliere gasaansluiting zou hebben. Dat betekent ook dat ‘verplichte’ leveranciers niet meer mogen verdienen aan deze klant dan een energieleverancier. De prijs die ze handhaven moet overeenkomen met het tarief per m3 die andere energieleverancier rekenen en moet afgestemd zijn op het landelijke gemiddelde.(?)

Wat betekent de nieuwe warmtewet voor afnemers?

Afnemers van stadsverwarming of blokverwarming zullen in eerste instantie niet bijzonder veel merken van deze nieuwe Warmtewet. Als afnemer blijft u gewoon uw maandelijkse voorschotten betalen en krijgt u elke 12 maanden de jaarrekening voor warmte toegestuurd.

Als de overeenkomst die u heeft met uw leverancier van stadsverwarming/blokverwarming niet aan de wettelijke regels van de Warmtewet voldoet, zal uw leverancier u een nieuwe overeenkomst toezenden. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Vragen over stads- of blokverwarming?

Als u een vraag heeft over stads- of blokverwarming waar u met uw leverancier niet uitkomt, neem dan gerust contact op met De Vastelastenbond voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Meer informatie over stadsverwarming en blokverwarming

Algemene informatie over stadsverwarming en blokverwarming
Aanmelden woning voor stadsverwarming of blokverwarming
Welke kosten betalen afnemers van blok- of stadsverwarming?
Wat kunt u doen als u een geschil met uw warmteleverancier heeft?
Wat betekent de Warmtewet voor VVE’s?