Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op
Energierekening

Bespaar honderden euro's op je Energierekening

Energie vergelijken én overstappen

Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!

Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)

Meer informatie

Welke kosten betalen afnemers van stadsverwarming? Waar krijgt u mee te maken als u stadsverwarming heeft? Vragen die u zich waarschijnlijk stelt als u gebruikmaakt of overgaat op stadsverwarming. 

Jaarafrekening blok- en stadsverwarming

De jaarafrekening is de afgelopen jaren voor veel afnemers van blok- of stadsverwarming veranderd. Zo moeten bijvoorbeeld de kostenposten duidelijk uitgesplitst op de jaarrekening staan en mogen bij afname van blokverwarming de verwarmingskosten niet meer als servicekosten worden betiteld (uitgezonderd de verwarming voor gezamenlijke ruimtes).

Warmteleveranciers mogen op de jaarafrekening de onderstaande kostenposten bij afnemers in rekening brengen:

Leveringskosten

De leveringskosten voor warmte zijn gekoppeld aan de maximumprijs die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) jaarlijks bepaalt. Voor 2014 is dit een vast bedrag van € 254 plus € 24,03 per verbruikte gigajoule. Meer informatie over de maximumtarieven vindt u via de ACM.

Meettarief

Voor het meten van uw warmteverbruik middels uw warmtemeter wordt het zogenaamde meettarief in rekening gebracht. Als u geen eigen meter heeft, dan gebruikt uw warmteleverancier een verdeelsleutel waarmee wordt berekend hoeveel van de geleverde warmte door u is gebruikt. De kosten voor gezamenlijke ruimtes en uitvoering van de verdeelsleutel mogen bij u in rekening worden gebracht, maar dit is niet verplicht.

Kosten warmtewisselaar

Als u ook warm water afneemt via uw warmteleverancier, dan is er een warmtewisselaar in uw woning aanwezig. Als u deze warmtewisselaar huurt van uw warmteleverancier, dan zal deze hiervoor kosten in rekening brengen op uw jaarrekening.

Overige kosten

Uw warmteleverancier kan extra kosten voor u maken die losstaan van de levering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoudswerkzaamheden aan radiatoren en de afleverset. Deze kosten moeten apart in rekening worden gebracht op uw jaarrekening.

Meer informatie over jaarrekeningen voor blokverwarming en stadsverwarming vindt u bij Consuwijzer.

Tarieven stadsverwarming: ‘Niet Meer Dan Anders-principe’

In de warmtewet is vastgelegd dat er een maximumtarief voor warmte geldt. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Hierdoor betaalt een afnemer van stadswarmte in geen enkel geval meer dan een afnemer van gas. Dit staat bekend als het zogenaamde ‘Niet Meer Dan Anders-principe’.

De prijzen voor warmte mogen meerdere keren per jaar door de warmteleverancier worden aangepast, mits ze niet hoger uitkomen dan de maximumprijs die de ACM jaarlijks vaststelt.

De Vastelastenbond biedt vaste tarieven

Kies voor uw elektriciteitslevering daarom liever voor de zekerheid van vaste tarieven.

Problemen met uw rekening voor stadsverwarming of blokverwarming?

Vermoedt u dat u te veel betaalt of heeft betaald voor stads- of blokverwarming? Neem dan gerust contact op met De Vastelastenbond voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Meer informatie over stadsverwarming en blokverwarming

Algemene informatie over stadsverwarming en blokverwarming
Wat betekent de Warmtewet voor afnemers van blok- of stadsverwarming?
Wat kunt u doen als u een geschil met uw warmteleverancier heeft?
 

Nog vragen? Bel ons: 040 - 7 200 200 op werkdagen tot 17:00