Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door isolatie te laten plaatsen.

Meer informatie

Direct profiteren van  isoleren

Bespaar € 450,- met isolatie

Ontdek de mogelijkheden voor jouw woning.

Selecteer de periode met het bouwjaar van jouw woning!

1918-1945
1945-1975
1975-1983
1983-1990

Meer informatie

Subsidie isolatie aanvragenSubsidieregeling(en) voor energiebesparende maatregelen

Er zijn in Nederland twee verschillende subsidieregelingen. De SEEH en de ISDE. Deze subsidies zijn in het leven geroepen omdat De Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven wil stimuleren om minder gas te gebruiken. Dit valt onder verduurzamingswens van het klimaatakkoord. Hier leest u alles over de subsidies. 

SEEH 

Vanaf 2 september 2019 kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen. U kan aanspraak maken op de subsidie nádat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. We verwachten een stormloop aan isolatie aanvragen. Wees er daarom als eerste bij. Zodat je direct aanspraak kan maken op de subsidie. Voordat de pot leeg is.

Wilt u voor de SEEH in aanmerking komen, dan moet u minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uitvoeren. Hier valt onder: 

 • Spouwmuurisolatie 
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie of isoleren van zolder- of vlieringvloer
 • Vloer- en/of bodemisolatie
 • Hoogrendementsglas

U kunt de subsidie aanvragen nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd en betaald. Maar let op: Voorwaarde is dat de maatregelen uitgevoerd zijn vanaf de openstelling van de subsidieregeling op 15 augustus. Daarnaast geldt verder dat u als aanvrager zowel de eigenaar als bewoner bent van de woning en ook niet eerder de SEEH-subsidie heeft ontvangen. 

Hoe werkt SEEH subsisie isolatie aanvragen?

Er zijn bepaalde eisen waar uw aanvraag aan moet voldoen: 

 • U heeft een geldig burgerservicenummer (BSN) en een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, vraag deze dan tijdig aan!
 • De subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient
 • U heeft de investering al uitgevoerd voordat u een subsidieaanvraag indient, wat betekent dat de isolerende maatregelen bij aanvraag van de subsidie is betaald en geïnstalleerd.
 • U heeft het betaalbewijs/factuur nodig als bewijs. U toont daarmee aan dat u de isolatie al heeft uit laten voeren.

De SEEH voor eigenaar én bewoner stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning om energie te besparen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat zijn de regels voor de subsidie voor isolatie?

 • Het beschikbare subsidiebudget € 84 miljoen
 • Vanaf 2 september 2019 kan u weer subsidie aanvragen;
 • De voorwaarden voor de subsidie kan u hier lezen;
 • De maatregelen zijn uitgevoerd vanaf de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijge;
 • U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt;
 • U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf);
 • Het is niet toegestaan dat de eigenaar én bewoner zelf de maatregelen uitvoert;
 • Een eigenaar én bewoner kan de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus ná de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Let op: er is alleen subsidie beschikbaar voor de maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden.

U komt als eigenaar én bewoner voor de SEEH in aanmerking als:

 • De woning uw eigendom en hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie; en
 • Als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

Let op: dit zijn niet de enige voorwaarden. U kan de voorwaarden lezen op de website van de RVO

ISDE subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels

Er bestaat ook nog een subsidie regeling voor andere duurzame maatregelen. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Behandeling RVO.nl subsidie aanvraag

RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Meer dan 90% van de aanvragen handelen we binnen 8 weken af. De overige aanvragen ontvangen na ongeveer 7 weken een brief. Hierin staat dat de afhandeltermijn eenmalig wordt verlengd en de reden daarvan. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie ontbreekt.

Wilt u meer informatie over de subsidie? Neem dan een kijkje op de website RVO of bel even met de Vastelastenbond op 040-7200200