ACM verscherpt toezicht op verkopers energiecontracten zzp'ers

Publicatie datum: Maandag 11 februari 2019 15:08:09

Oneerlijke verkoop energiebedrijf zakelijke contractenDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat scherper toezien op energiecontracten voor kleine zelfstandigen. Dat betekent dat de toezichthouder de verkoop zakelijke energiecontracten beter gaat controleren. Sinds een aantal jaren neemt het aantal klachten van zzp'ers over de verkoop van een zakelijke contracten door energiebedrijven ernstig toe. Dit wordt bevestigt door een woordvoerder na berichtgeving in het Algemeen Dagblad over oneerlijke verkooppraktijken. 

ZZp-er wordt uitgeknepen met zakelijk energiecontract

De Vastelastenbond waarschuwt al jaren voor dergelijke constructies. Zakelijke contracten zijn lucratiever voor energieleveranciers en bieden minder bescherming voor zzp'ers dan consumentencontracten. Ook zijn er meerdere organisaties die hier de vruchten van plukken. Telefoonnummers werden tot voor kort door de KvK verkocht, waardoor deze organisaties net nieuwe ondernemers benaderden met een dergelijk energiecontract. In het verkoopgesprek wordt vermeld dat men als ondernemer de BTW kan aftrekken van de belasting. Dat klopt echter niet en andere nadelen worden niet genoemd. Voor u het weet zit u vijf jaar aan een dergelijk energiecontact vast. Vastelastenbond ontvangt veel klachten over dergelijke praktijken. De ACM probeert deze zaken op te lossen met strengere wetgeving. Hier worden alle aanbieders die het eerlijk doen de dupe van en vaak lost dit het echte probleem niet op.

De consument is beter beschermd dan de ondernemer

Als consument is de opzegvergoeding (bij zogeheten tussentijdse contractbreuk) beperkt, terwijl dat bij zakelijke gebruikers niet zo is. Hier wordt een bepaald percentage van de restwaarde van het contract in rekening gebracht. Bovendien krijgen consumenten een bedenktijd en sluiten ze pas een overeenkomst als ze daadwerkelijk een schriftelijk contract ondertekenen. Bedrijven hebben geen bedenktijd en zitten al aan een contract vast als ze telefonisch ja hebben gezegd. Veel zzp'ers sluiten het energiecontract af voor hun eigen huis. Volgens de ACM mag daar geen zakelijk contract voor worden afgesloten, omdat de belangrijkste functie van een huis de woonfunctie is. De ACM is nu nog met energieleveranciers in gesprek. Als de sector geen beterschap toont, kan de toezichthouder overgaan tot het opleggen van dwangsommen of uiteindelijk boetes uitdelen. 

Wat vindt de Vastelastenbond?

De wervingspraktijken van energieleveranciers Nuon en Essent zijn de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws geweest. Wij zijn, net zoals u waarschijnlijk, erg geschrokken van deze praktijken. Deze praktijken zorgen voor wantrouwen bij u als consument. En dat is jammer, want er zijn veel aanbieders van energie die zich netjes gedragen en eerlijk te werk gaan. De Vastelastenbond is opgelucht dat er nu eindelijk meer toezicht komt, maar hoopt ook op een effectieve lange termijn oplossing. Oprichter Dirk-Jan Wolfert: Oneerlijke praktijken in de energiemarkt zijn voor ons al jaren een doorn in het oog. Wij betreuren de negativiteit die door organisaties wordt gecreëerd. Het vertrouwen van de consument wordt op deze manier beschadigd. 

BRON: ANP

Share thisShare this

Ko reageerde op Donderdag 14 februari 2019 14:15:30

[Reactie op voorgaande mail]

Zoals door mij verzocht gaat Essent het contract kosteloos ontbinden. Uit 'coulance' dan dan weer wel.

Mijn dochter zat erg met de situatie in haar maag en is zeer opgelucht dat een dreigende schuld van € 950,= is afgewend. Toch blijft het raar dat Essent dit soort 'woekercontracten' waar klanten zeer ontevreden over zijn blijft afsluiten. De medewerkster gaf aan: Omdat het kan en omdat andere bedrijven het ook doen. Twee slechte argumenten.

Ik pleit er voor dat zzp-ers voor energieaansluitingen van hun woonhuis gewoon onder het consumentenrecht vallen met 14 dagen bedenktijd. Omdat wonen geen bedrijfsactiviteit is mogen ze deze kosten toch al niet aftrekken. Ik weet zeker dat alle ZZP-ers in de bedenktijd un woekercontract annuleren en dan zijn dergelijke contracten voor niemand meer interessant. Probleem opgelost.

ACM: Graag z.s.m. doorvoeren!

Ko reageerde op Dinsdag 12 februari 2019 22:46:31

Mijn dochter is net op kamers en wil haar studentenlening aanvullen door als stadsgids rondleidingen door de stad te geven.
Binnen een week na registratie door de KvK werd ze namens Essent benaderd door het Collectief Voor Nederlandse Ondernemers. Op een agressieve manier werd haar een energiecontract voor een 4-persoons huishouden in de maag gesplitst.
Omdat ze op een studentenkamertje van 3 * 4 woont met gedeelde woonkamer, keuken en badkamer heeft ze geen eigen meter en kan ze dus helemaal geen gebruik maken van het veel te dure contract al zou ze dat willen.
Klantenservice Essent heeft dit eerder mee gemaakt: Ze kan het contract afkopen tegen 15% van de (lekker hoog) ingeschatte contractwaarde: Voor € 1000,- kan ze er vanaf. Zonder eigen meter heeft ze geen andere keuze.
Echte criminele oplichters zijn het!

jpa smit reageerde op Maandag 11 februari 2019 21:12:09

eneco heefd mij een reisvocher van 250 euro beloofd als daar lid werd dat is nu een jaar geleden maar nog niets gezien gr jpa smit

fred van daalen reageerde op Maandag 11 februari 2019 20:34:45

Ook de zogenaamde zuster partij Energie -direct

Heeft van deze bureau's spaar depot
telefoon gehad maand 133.00 en men vertelde er meteen bij dat ik minimaal bij energie direct 164.00 zou gaan betalen
het werd echter 189.00 euro per maand
Ik heb nu iets geprobeerd met eigen huis