De wereld van salderen | Teruglevering en saldering per energieleverancier

Publicatie datum: Donderdag 07 februari 2019 12:14:54

Het kabinet heeft besloten om de subsidieregeling tot in ieder geval 2023 aan te houden. Vanaf 2023 zal het aangepast worden naar een nieuwe constructie die volgens minister Wiebes een terugverdientijd van 7 jaar garandeert. Echter gaan energieleveranciers verschillend om met de salderingsregeling en de terugleververgoeding van zonnepanelen. De Vastelastenbond legt uit waar de verschillen zitten en zet de regelingen van de energieleveranciers op een rij.

Teruglevervoergoeding energieleveranciersWat is wat?

Bij zonnepanelen worden verschillende term gebruikt, zoals salderen en terug leveren. Wat betekent deze begrippen nou eigenlijk?

Salderen

De stroom die uw zonnepaneleninstallatie in een jaar opwekt wordt weggestreept tegen uw jaarlijkse stroomverbruik die u van het elektriciteitsnet afhaalt. Hoe dit wordt weggestreept is afhankelijk van uw energieleverancier. Verder in dit artikel kunt u hier meer informatie over lezen.

Terugleveren

Als de zonnepanelen meer stroom opwekken dan u gebruikt, dan heeft u een overschot aan opgewekte stroom. Daar ontvangt u van uw energieleverancier een vergoeding voor. De terugleververgoeding kan verschillen per leverancier en per type energiecontract.  Een energieleverancier is vrij om dit te bepalen.

Waar zitten de verschillen?

De verschillen zitten bij de energieleveranciers in twee dingen:

  • Salderen bij dubbele meter (hoog/laag verbruik).

De registratie van telwerk (dubbele of enkele meter) is verschillend per leverancier. De meeste leveranciers verrekenen het per telwerk. Dat betekent dat wat er in de normale uren is opgewekt en verbruikt wordt met elkaar verrekend en wat er in de daluren is opgewekt en verbruikt wordt met elkaar verrekenend.

Zonnepanelen leveren vooral overdag stroom op, in de normale uren. In de daluren wordt vaak juist veel stroom verbruikt. Stroom in normaaluren is duurder dan stroom in daluren. In de meeste woningen hangt een dubbele elektriciteitsmeter. Deze meter registreert apart de stroom die u overdag opwekt en/of verbruikt en de stroom die u 's nachts en in het weekend opwekt en/of verbruikt. Het is afhankelijk van uw energieleverancier hoe ze dit verrekenen.

  • Hoogte terugleververgoeding:

De terugleververgoeding is vaak het de kale leveringstarief voor stroom. Dus de stroomprijs exclusief BTW en energiebelastingen. U kunt uw kale leveringstarief terugvinden in uw energiecontract of op uw jaarnota van uw energieleverancier.

In de Elektriciteitswet 199 is vastgelegd dat een leverancier verplicht is een redelijke vergoeding te bieden voor de netto terug geleverde stroom. Dit komt bij de meeste energieleveranciers in de praktijk neer op het kale leveringstarief, meestal tussen de € 0,04 en € 0,08 per kilowattuur. Energieleverancier Greenchoice is de enige leverancier die een terugleververgoeding hanteert van € 0,11 over de eerste 10.000 kWh.

Manieren van tellen

Hoe verrekent uw leverancier de opgewekte stroom met uw verbruik? Hieronder uitleg over de 3 verschillende manieren die worden toegepast.

  1. Salderen per telwerk: Op jaarbasis wordt gekeken hoeveel er in de normale uren is opgewekt en verbruikt en hoeveel er tijdens de daluren is opgewekt en verbruikt. (Dit is interessant wanneer uw leverancier een hogere terugleververgoeding hanteert i.p.v. het standaard kale stroomtarief inclusief btw).
  2. Eerst dagtelwerk, dan nachttelwerk: Alle opgewekte elektriciteit wordt weggestreept tegen het stroomverbruik in de ‘normale’ uren en vervolgens tegen verbruikte stroom tijdens daluren.
  3. Totaal: Het totaal aan opgewekte en verbruikte stroom wordt tegen elkaar weggestreept.

Welke saldering gebruikt uw energieleverancier?

Salderen op een dubbele meter
Per telwerk Totaal wordt tegen elkaar weggestreept Eerst Dagtelwerk, dan Nachttelwerk
Anode DGB Eneco
Budgetenergie Fenor Energiedirect.nl
Delta NLE Essent
Engie Powerpeers Main Energie
Greenchoice Qurrent Nuon
Huismerk energie Oxxio
HVC
Pure Energie
Qwint
Om nieuwe energie
Sepa Green
Vrij op naam

Terugleververgoeding

Wanneer u meer opwekt dan dat u verbruikt levert u terug aan het net. U bent een soort van eigen 'stroomleverancier'. Hiervoor ontvangt u een vergoeding. Ook deze verschilt per leverancier. De Vastelastenbond nam 21 energieleveranciers onder de loep. Zo betalen de meeste leveranciers (13 energieleveranciers) het kale stroomtarief. Dus per extra opgewekte kWh ontvangt u tussen de 6 of 8 cent. Er zijn ook energieleveranciers ( 9 leveranciers) die een vast teruglevertarief hanteren. Dit teruglevertarief ligt vaak hoger dan het kale leveringstarief. Vaak stellen ze dan wel een grens aan het maximale teruggeleverde kilowattuur waar ze deze hogere vaste vergoeding over betalen. Hieronder treft u een overzicht van de vergoedingen per energieleverancier. 

Leverancier Teruglevertarief zonnepanelen per kWh (excl. btw)
Anode Kaal leveringstarief conform contract
Budgetenergie Kaal leveringstarief conform contract
Delta Kaal leveringstarief conform contract
DGB Kaal leveringstarief conform contract
Eneco € 0,092 per kWh
Energiedirect € 0,06 per kWh
Engie Kaal leveringstarief conform contract
Essent € 0,07 per kWh
Fenor Kaal leveringstarief conform contract
Greenchoice € 0,11 per kWh (max 10.000 kWh)
Huismerk energie Kaal leveringstarief conform contract
HVC Kaal leveringstarief conform contract
Main Energie € 0,045 per kWh (enkel)
NLE Kaal leveringstarief conform contract
Nuon € 0,07 per kWh
Oxxio 70% kaal leveringstarief conform contract
Powerpeers € 0,11 per kWh (max 5.000 kWh)
Pure Energie € 0,12 per kWh (max 1.500 kWh)
Qurrent € 0,10 per kWh
Sepa Green     Kaal leveringstarief conform contract
Vandebron Kaal leveringstarief conform contract

* Publicatiedatum februari 2019. U kunt geen rechten ontlenen aan genoemde vergoedingen. 

Share thisShare this

Peter reageerde op Dinsdag 09 juli 2019 16:53:17

Ik zit ook bij GreenChoice. Vorig jaar kreeg ik 13,31 cent terug; dit jaar 11 cent - dus zonder de BTW. Ik kan nergens vinden dat de regeling veranderd is.
Weet u hoe dit zit?
Onze medewerker: Mireille reageerde op: Woensdag 10 juli 2019 10:36:19
Goedemorgen,

De terugleververgoeding (na saldering) is bij Greenchoice nog steeds 11 cent. Een terugleververgoeding wordt altijd zonder BTW terugbetaald.

Mocht u het prettig vinden, kunnen we de betreffende nota voor u controleren op juistheid. Deze mag u per e-mail sturen naar info@vastelastenbond.nl

J.kip reageerde op Zaterdag 09 februari 2019 10:58:30

Ik heb nog een oude meter die terug loopt. Mij is verteld deze niet te vervangen door een digitale meter. De reden is dat met een oude meter het meeste opleverde. Dit komt dat je dan geen transport betaald en dus ook geen belasting daarover.
Heeft iemand hier ervaring mee en klopt het?

Marc reageerde op Vrijdag 08 februari 2019 00:04:53

0,04 cent is echt wel erg weinig. Ik zou het wijzigen in 4 cent of 0,04 euro.

N.doodeman reageerde op Donderdag 07 februari 2019 21:44:26

Ik heb gewoon een meter die terug loopt als Ik te veel produceer.

Harrie reageerde op Donderdag 07 februari 2019 21:37:31

Heel goed en duidelijk verhaal.

Ik mis echter de oude meter met een draaischijf.
Die heb ik en wil graag weten of ik verplicht word deze op termijn te accepteren en of hij gratis geplaatst wordt.

Wortelboer reageerde op Donderdag 07 februari 2019 20:59:02

Overdag stroom opwekken tegen een vergoeding van 6 cent,die je 's avonds teruggeleverd krijgt voor 21 cent.Goeie zaak voor de stroomleverancier. Mensen,wees milieu bewust en schaf heel veel panelen aan, goed voor milieu en stroomleveranciers.

Kees reageerde op Donderdag 07 februari 2019 19:04:26

Graag wil ik even aangeven, dat de prijs die ik krijg voor teruggeleverde stroom van Greenchoice hoger is dan de door u genoemde 11 cent. Er wordt namelijk ook btw over vergoed en dan is de vergoeding ongeveer 13,3 cent. Je moet dan wel een btw nummer hebben.

Reactie Vastelastenbond:
Bedankt voor u oplettendheid. Het klopt inderdaad dat de teruglevering van €0,11 excl. btw is.