Afvalstoffenheffing 2021 stijgt in meeste woonplaatsen. Diftar of vast tarief?

Maandag 28 september 2020 11:13:17

Bijgewerkt op 5-10-2020

Alle huishoudens, eigenaren én huurders, betalen afvalstoffen- en rioolheffing aan hun gemeente. De afvalstoffenheffing gaat in 2021 in de meeste gemeenten omhoog. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt doordat de verwerkingskosten*(de kosten voor gescheiden afvalinzameling) zijn gestegen. Daarnaast zorgt de coronacrisis bij veel gemeenten voor een financiële malaise. Dat wordt doorberekend aan de inwoners. Verwacht wordt dat de gemiddelde afvalstoffenheffing per huishouden in 2021 zal stijgen naar gemiddeld 295 euro per huishouden. 

Hoe wordt afvalstofheffing berekend?

Per 1 januari 2021 moeten gemeenten overkoepelend afval- en grondstoffenbeleid hebben. De gemeenten kunnen op twee manieren een afvalstofheffingsbeleid bepalen:

Haarlemmer betaalt 20 euro meer. Inwoners Amersfoort 52 euro

In sommige gemeenten wordt in 2021 de grijze container 'afgeschaft'. Anderen verhogen het vastrecht. Ook maken gemeenten dit jaar de keuze om de diftar methode in te zetten of een vast tarief per huishouden te vragen. 

In Winterswijk is de grijze container al afgeschaft. De gemeente Doetinchem gaat ook over op de diftar methode. Dat gaat inwoners een tientje kosten. In de gemeente Oss gaat volgend jaar de afvalstofheffing fors omhoog. Ook in gemeente Haarlem gaan voor meerpersoonshuishoudens de gemiddelde woonlasten volgend jaar omhoog, onder andere door gescheiden afvalinzameling en uitvoering van het rioleringsplan. Zo zal de gemiddelde Onroerend Zakenbelasting 327 euro zijn, de rioolheffing 155 euro en de afvalstoffenheffing 414 euro. (i.p.v. 392,40 euro in 2020). Inwoners van de Utrechtse Heuvelrug gaan in 2021 ook fors meer belasting betalen. De onroerende zaakbelasting (ozb) stijgt daar 5%. Naar verwachting stijgt de afvalstofheffing in Groningen voor inwoners met 20 euro. 

Inwoners van Amersfoort gaan 52 euro meer betalen voor afvalstofheffing door de hogere verwerkingstarieven voor restafval en een nieuw contract dat Afval Verwijdering Utrecht (AVU) heeft moeten afsluiten. Medemblik wil dit jaar geen verhoging doorvoeren en de prijzen in 2021 gelijk houden met die van 2020. De gemeente Bronckhorst verhoogt in 2021 het vastrecht met 85 euro om de kosten van de afvalverwerking te dekken. 

Einde van het jaar meer gemeentelijke belastingen bekend

Nog niet alle gemeenten hebben de tarieven zoals rioolheffing, afvalheffing en onroerendezaakbelasting voor 2021 bekend gemaakt. Er wordt eerst altijd een voorstel ingediend dat door de burgemeester en wethouders goedgekeurd moet worden. Wanneer de tarieven bekend zijn, wordt dit gepubliceerd op de website van de gemeente of de overkoepelende organisatie die de gemeentelijke belastingen namens de gemeenten int. 

Waarom stijgt de afvalstofheffing in 2021?

De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn bedoeld om de kosten voor afval en riool te dekken. Het bedrag dat hiermee wordt opgehaald, mag dan ook maximaal kostendekkend zijn. De tarieven moeten omhoog om weer een kostendekkende afvalstoffenheffing te krijgen. 

Hoe hoog de afvalstoffenheffing uitpakt, hangt dus af van de kosten die jouw gemeente hiervoor denkt te gaan maken. Afvalverwerkers rekenen de kosten voor het afval dat gestort of verbrand moet worden door aan de gemeente. De gemeente brengt dit vervolgens bij de inwoners in rekening. Voor veel gemeenten zijn de kosten van afvalinzameling en –verwerking lager naarmate huishoudens het afval beter scheiden. Dan hoeft er namelijk minder verbrand te worden. En dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Zo worden de vervoerskosten ook doorgerekend door het verwerkersbedrijf. Het kan ddus zo zijn dat een gemeente op het platteland meer betaalt aan verwerkingskosten omdat de afstanden die de vuilniswagen moet afleggen groter zijn. 

* Extra informatie verwerkingskosten, verbrandingskosten en CO2 heffing

Verwerkingskosten: De verwerkingskosten zijn de boosdoener in dit verhaal. De verwerkingskosten van restafval liggen hoger dan als afval goed wordt gescheiden. Het programma VANG (Van Afval tot Grondstof) heeft als doel om het aantal jaarlijkse kilo’s restafval per inwoner terug te brengen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarom zullen gemeenten betere afvalscheiding stimuleren, om op die manier de kosten lager te houden. Daarnaast betalen gemeenten nog verbrandingsbelasting. 

Verbrandingskosten en -belasting: In 2018 vond er een verhoging van de verbrandingbelasting op het brand- en stortbaar afval plaats. Toen ging de belasting van € 13,21 per 1.00 kg naar €32,12 per 1.000 kilo (bron: Rijksoverheid) Dat is voor 2021 nog niet het geval. Het kabinet wil graag dat er een verschuiving plaats vindt van verbranden naar recyclen. Dit zal in de toekomst leiden tot een CO2-heffing, die ook afvalverbranders moeten gaan betalen. 
CO2 heffing: Belasting op CO2-uitstoot. Het kabinet heeft op Prinsjesdag de CO2-heffing voor de industrie en afvalverbranding gepresenteerd. Bij invoering in 2021 ligt het tarief op 30 euro per ton uitgestoten broeikasgas. De heffing neemt de komende jaren toe om bedrijven te stimuleren efficiënter te gaan produceren (of afval te verwerken. De kosten lopen geleidelijk op tot 125 euro per ton in 2030.

Voor meer informatie over de verbrandingsbelasting kun je de website van AVC raadplegen. 

Lees ook: 

Stijging onroerendezaakbelasting in 2021 of niet? 

Gemeentelijke woonlasten omhoog. Afvalheffing boosdoener

De vastelastenbond doet uitermate haar best om het artikel zo duidelijk en goed mogelijk te onderbouwen. Bronnen: Voor dit artikel hebben we diverse bronnen geraadpleegd. Onder ander de voorstellen aan het college B&W met de tariefvoorstellen voor 2021. De voorstellen van Rijksoverheid (VANG en CO2 heffing) en afvalverwerkingskosten. Daarnaast hebben we publicaties in lokale kranten geraadpleegd. 

Margot Boesveld
Vrolijk en een tikkeltje eigenwijs. Sinds 2013 werkzaam bij de Vastelastenbond als marketing coördinator. Expert op het gebied van alles wat er in de vaste lastenwereld gebeurt.

Bos reageerde op Donderdag 24 december 2020 09:17:11

He b veel restafval. 2x maand. 24zakken. Luiers

Gerard reageerde op Donderdag 10 december 2020 14:56:04

Eerst moeten wij de afval scheiden dan roept overheid is duur, maar HVC verdiend er aan en heeft banen voor werkelozen, maar wanbeleid overheid gaat nu weer praten over verhoging, want de mensen op de Flat dumpen alles in 1 bak of storten het naast de flat voor verbranding dus daar is nog heel wat te verdienen, maar ja je moet even nadenken hoe, maar dat is teveel werk voor overheden die alles roepen achter het bureau, het kan ook voor flat bewoners om de zak ook gescheiden plastic, in hun box te plaatsen en restafval in de echte afval bak en gescheiden afval bij ophaal beurten aan de weg zoals ik ook doe, of naast de flat weer de bakken terug, voor verzamel wat er ook veel netter zal uit zien als nu de hele troep naast de flat gestort word waar ik misselijk van wordt om tegenaan te kijken en de prijs kan zoals bedoelt is naar beneden, hier kan nog meer aan gedachten over zijn, dus gemeente doe je best in plaats van alleen maar bedenken achter het bureau, verhogen!! , dan zijn we daar vanaf! Met vriendelijke groet? Gerard.

Meijer reageerde op Donderdag 29 oktober 2020 00:49:43

Ja mensen alles gaat omhoog zoals de huur pakken ze maximaal er gaan miljarden van onze belasting naar andere eu landen omdat ze zelf geen buffer op hebben gebouwd en wie staat er weer vooraan om geld te geven en ja hoor Nederland geeft weer voor een paar miljoenen en de miskleunen die ze maken aan bruggen die niet worden afgemaakt of de Betuwe lijn die ook miljoenen heeft gekost aan boerderijen die in de weg stonden afgebroken moesten worden enz enz die miskleunen die ze maken aan bestemmingsplannen kost allemaal geld uit ons belastingpotje die wij met ons allen maar elke keer weer moeten ophoesten en ze beloven veel maar het komt er maar niet uit want dan moeten ze weer een maand over vergaderen om tot een besluit te komen jammer dat wij belastingbetalers een zeggenschap over bepaalde besluitingen hebben wij die belasting betalen schande

Nima reageerde op Woensdag 28 oktober 2020 20:07:57

De mensen die hard werken worden gepakt . Je bent nu gemiddeld 90 euro per maand kwijt aan gemeentelijke belastingen en straks meer. Ik denk eraan om 16 uur per week te gaan werken aangezien ik nu steeds meer moet betalen. Met 16 uur in de week kom ik in aanmerking voor alle toeslagen en kwijtschelding. Werken loont niet echt nu.

Buchheim reageerde op Maandag 26 oktober 2020 21:12:42

Ze moeten ja ergens geld vandaan halen. Leefbaar Nederland allang niet meer. Met een uitkering weet al niet meer waar je het vandaan moet halen. Wij woorden uitgeperst als een citroen. Wij moeten gewoon opdraaien voor de coronacrisis. Op alle vlakkten. Zou je zien.

Celik reageerde op Maandag 26 oktober 2020 16:21:54

Ik doe de afval ook alles schijden maar het afvalstoffenheffing blijft stijgen veel mensen komen niet meer rond endan komen ze in de schulden staan . Alles is duurder geworden mensen kunnen geen kant meer op dit heeft niks met corona te maken

Olthof reageerde op Zondag 25 oktober 2020 13:28:54

Wat een geklaag, en wat hebben we het toch slecht met zijn allen. Vooral de schuld bij anderen leggen, intussen gaat de wereld nog harder naar de afgrond, blijven we met zijn allen vasthouden aan onze slechte gewoonten. De gemeenten, dat zijn wij met zijn allen!

Van praag reageerde op Zaterdag 24 oktober 2020 20:08:31

Dat krijg je met een communistische groen links stadsbestuur,omdat ze alles verkloten mag de burger weer alles betalen,stelletje oplichters zijn het!!!!

Meer reageerde op Woensdag 21 oktober 2020 14:09:08


Het ergste is nog dat het niet eens gebruikt
wordt, waarvoor ze het ophalen.
Kijk naar de gaten in de weg.
Maar oud politicus Groenlinks wordt
betaald door energiebedrijven om in een
commissie hun zin over onze rug door te
drukken zonder dat de burgers bij
betrokken zijn om aan te geven dat het
slecht voor ze is. Amsterdam haalt
afgewezen vluchtelingen binnen van dit
geld wat wij betalen.

Veldhuizen reageerde op Dinsdag 20 oktober 2020 08:33:35

Hoe is het mogelijk om nog een beetje van het leven te genieten, als je alleen bent en een alleen maar een aow uitkering hebt. Laten ze meer rondkijken die al het vuil gewoon uit de auto dumpen langs de straat. Zelf ga ik alles splitsen maar dan ook alles splitsen maar dat helpt dus niet. De goede mensen moeten het altijd onder doen voor het grote gros mensen die er met de pet na gooien en blijven rotzooien.

Hubert reageerde op Maandag 19 oktober 2020 19:41:22

nederland is een onleefbaar land aan het worden, we doen het allemaal zelf, komen we in opstand, nee, we loeien wel maar worden wel graag gemolken worden, kom op mensen gooi de bijl er eens in

Ezzerga reageerde op Vrijdag 16 oktober 2020 21:42:30

Wij Nederlanders zijn te braaf.
Nooit demonstreren wij over het onrecht wat ons gedaan wordt.
Wij laten gewoon met ons sollen net kudde.
Iedereen moet de straat op, kijk Frankrijk om elke sheet staan ze op straat en wij maar ja knikken en gefrustreerd raken.
Wij werken ons uit de naad om net de vaste lasten te betalen.
Niet gek dat Nederland stikt van de drugsdealers, dat is makkelijk verdiend en daarnaast van een uitkering profiteren????

Karin reageerde op Donderdag 15 oktober 2020 20:27:52

Word steeds gekker. Ze doen steeds minder. Afval word hier bijna niet meer opgehaald, moet je zelf wegbrengen. Maar de afvalstoffenheffingen worden steeds duurder. Gek he dat je dan illegale dumpingen krijgt?!

Gort reageerde op Donderdag 15 oktober 2020 19:22:00

Tuurlijk omhoog, hier in gemeente lisse is iedereen een jaar aan het scheiden maar hoeft nu niet meer,kost meer dan dat het opleverd.
Jaja maak dat de kat maar wijs.
Maar wel aan het eind 100 extra in rekening brengen en jezelf wel moeten aanmelden om je kleine zakje restafval weg te gooien ??????
En houden de gemeente zo precies bij wat er gestort wordt
Schiet mij maar lek in dit apeland.

Lubbers reageerde op Woensdag 14 oktober 2020 14:02:03

De gemeente Bronckhorst spant de kroon: het vastrecht gaat met 85 euro omhoog. In ruil daarvoor krijgen we minder ophaalmomenten en moeten we meer soorten afval zelf wegbrengen. Goed voor het klimaat is dit al lang niet meer, al die auto's op het platteland die naar de ondergrondse containers in het dorp rijden. De slogan is: de vervuiler betaalt. Behalve bij het verhogen van het vastrecht: de gemeente Bronckhorst sluit een verkeerd contract af, de burger mag ervoor betalen.

Oolderink reageerde op Maandag 12 oktober 2020 11:01:23

vind het niet leuk meer kost al zo veel

Lubin reageerde op Vrijdag 09 oktober 2020 16:25:23

Geachte dames , mijne heren, Wij hebben een eigen container via de Sam vereniging, container is via LÓrtije, daarvoor betalen we per jaar 710.00 incl Btw. Voorheen hebben wij van de gemeente vrijstelling gekregen van deze belasting. Sedert de overgang naar BsGW is dit vervallen, onder
de motivatie: IEDEREEN MOET REINIGINGSBIJDRAGE betalen. Wij betalen dus dubbel. bij ons prtest tegen deze gang van zaken, kregen wij te horen: Voor ons niets ter zaken doende. Frans Lubin

Joke reageerde op Donderdag 08 oktober 2020 21:16:07

Nou nou ze gooien de boel maar omhoog net of ik geen last hebben van die corona de mensen komen er straks door in in de schuld maar dat maakt hen niks uit .
Dan vragen ze ook nog hoe je daar in komt en hoe kan dit
Ze doen maar we zien wel waar het schip strandt

Maes reageerde op Donderdag 08 oktober 2020 20:08:39

Te gek voor woorden. Ik zorg er al jaren voor dat ik mijn afval zo goed mogelijk gescheiden aanlever. Loop naar papier containers, plastic en glas containers enz. Daar word ik nu dus niet voor beloond. De crisis is een aangevoerd argument, kom op zeg, ook de burgers hebben daar veel last van, waar kunnen wij als burgers de gestegen kosten declareren???
Het komt er voor mij nu op neer, gescheiden aanleveren, vergeet het maar, dat heeft geen zin.

Donkers reageerde op Maandag 05 oktober 2020 12:07:06

begin eens met de afvalberg te verkleinen.
Verbied al die wegwerpverpakkingen.

Huisman reageerde op Zondag 04 oktober 2020 22:22:15

Heb bijna geen grijs afval meer ,maar nu weer een verhoging komt gooi ik gewoon alles er maar weer in . Helpt toch niks .

Borgmeijer reageerde op Donderdag 01 oktober 2020 17:56:36

We zijn blut Jan v Zanen schrap het opknappen van biotheek ( € 2,6 ) miljoen, en begroot is goed er moet altijd geld bij Cultuurpaleis fietsenstalling € 1.000.000.station Hollandse spoor walgelijk. Te duur? En je moet een eind omlopen.

Otter reageerde op Donderdag 01 oktober 2020 16:19:51

ik vind het belachelijk dat het afvalrechten omhoog gaat ik heb bij mensen gezien die hout en glaswerk alles in de grijze container stoppen pak die die mensen aan en goed controleren die wonen in een flat die gooien glaswerk en dozen en veel meer allemaal in grijze container daar wordt niet naar gekeken wij sorteren alles goed en dan gaat het nog omhoog ook

Van Holsteyn reageerde op Woensdag 30 september 2020 19:34:25

Afval kosten verhogen? Tuurlijk!
Als de kwaliteit nu beter was, is er iets voor te zeggen. Nu liggen er iedere keer tientallen afvalzakken naast de container, want die zit OF vol OF de klep is geblokkeerd door een te grote zak of doos! Echt niet afdoende. Nu worden de bewoners verzocht een container te 'adopteren', ja hoe verzinnen ze het. Of je dan aub iedere keer de gemeente wilt bellen dat de container vol is! Het prachtige systeem werkt dus blijkbaar niet afdoende. Ik vind het prima dat we als bewoners ook iets doen om de buurt netjes te houden, maar ik zou zeggen, geef liever meer geld uit aan een goed systeem en verhoog de intensiteit van legen! Geld genoeg denk ik!

Engelhoven reageerde op Woensdag 30 september 2020 14:37:10

Hier in dit apenlanden, is de burger hoe dan ook, “altijd de klos”!
Het is eigenlijk niks nieuws, dat weer alle premies van verzekeringen en belastingen omhoog gaan.
Het is toch elk jaar hetzelfde!
Aan het einde van het jaar, krijgen we weer standaard brieven of mails toegestuurd, met de mededeling, dat de premies weer omhoog gaan, omdat ......! Maar nu is natuurlijk de corona crisis de boosdoener.
Ze vinden elk jaar wel een andere reden, om de premies en belastingen omhoog te schroeven.
Maar wacht maar eens af, als die Corona crisis voorbij is. Dan worden we nog meer uitgemolken! Want alles wat de staat tijdens die crisis heeft uitbetaald, dat moet natuurlijk ook weer terug in de schatkist.
De pensioengelden, die de staat tijdens de laatste crisis heeft ingepikt, die zijn nooit terug betaald. Dat hoeft de staat natuurlijk niet!
Door de huidige pensioen tekorten, zullen we meer pensioenpremie gaan betalen! Maar we krijgen natuurlijk niet meer pensioen uitbetaald, als we met pensioen gaan!
Dat zal beduidend minder zijn!
Als je die mails of brieven leest, die de pensioenfondsen ons sturen, dan krijg je de éne na de andere hartverzakking.
Het is te triest voor woorden. Ze blijven maar klagen over de slechte rendementen.
Of dat ook allemaal zo is, dat blijft voor ons een vraag. Daar zullen wij nooit achter komen.
Hier in dit land, worden de rijken steeds rijker, en de armen steeds armer.

Wortelboer reageerde op Woensdag 30 september 2020 08:07:16

Ik ben alleenstaand.
Nu moet ik mee betalen ,voor huishoudens van plm.9 personen
Sommigen in mijn wijk,hebben 2 grijze bakken,terwijl ik in elk geval 1 keer oversla

Ik kijk wel eens in die bakken,nu als je ziet WAT ze er in gooien
Sommigen gooien er pizza dozen in of andere dozen,
Dit vind ik een stuk onredelijkheid

Savic reageerde op Dinsdag 29 september 2020 22:58:49

wij in nederland werken voor vaste lasten hoe kunnen wij elke jaar die betalen ook ziekenkosten en eggen risico van 385 verplicht verzekering maar niet naar ziekenhuis . ik vraag me af hoeveel moet iemand per mand verdienen alles te betalen ik ben niet eens met verhoging van lasten in tijd van corona dus allemaal niet betalen waarom omdat weinig held overblijven voor eten en andere dingen als je werk 40 uur per week moet je toch lekker leven maar door domme ambtenaren van gemeente moet altijd duurder en duurder zijn . zij maken werkende mensen slaven en armer en armer en tegelijk tijd salarissen blijven stil . ongelofelijk ik ga naar andere land verhuizen

Sprakel reageerde op Dinsdag 29 september 2020 22:39:52


Afval is een echte melk koe geworden
Je koop product daar zit btw op ook op verpakkingen 21%
Afval in de grond bak gooien kost ook geld dacht 70 euro cent per keer
En dan komt de huis afval recht nog bij

Tel Allers bij elkaar en je hebt een mooi bedrag

Bras reageerde op Dinsdag 29 september 2020 21:50:49

belachelijk weer

Heukels reageerde op Dinsdag 29 september 2020 21:13:37

Je probeert als burger het goed te doen. Maar de gemeente heeft ALTIJD weer een smoes om de belasting te verhogen. Eerst is het scheiden goedkoper, maar nu gaat binnenkort de PMD bak weg( hoeveel tonnen kunststof is dat, weggegooid GELD + vervuil-ling). Door moderne technieken kunnen er minder mensen eraan werken-->goedkoper!! Het wordt steeds duurder???

Edwin reageerde op Dinsdag 29 september 2020 20:28:51

ik vind dit raar dat we meer moeten betalen voor ons afval, ik vind het zo wie zo raar dat betalen moeten voor ons afval. wij betalen al btw over al onze producten die we kopen en dan moeten we ook nog eens betalen om het af te voeren en later verwerken, ik vind dat het gratis moet zijn. het interesseert mij helemaal niks wat iedere gemeente doet.

Van Veltom reageerde op Dinsdag 29 september 2020 20:18:20

jazeker zal ik hier op reageren waarom moet dat altijd zoveel meer zijn dan in de andere plaatsen vind dit niet meer normaal zo veel die kosten stijgen waarom moet zundert weer koploper zijn

Verheijen reageerde op Dinsdag 29 september 2020 19:55:21

het bedrijfsleven moet doorgaan dus subsidie maar op de bank genomen moeten wij hoe dan ook als burger toch betalen

Rolloos reageerde op Dinsdag 29 september 2020 19:50:49

Ja wat wil je, ze moeten wel bij een gemeente die failliet is, en Middelburg volgt let maar op. Politiek spel

Van der meulen reageerde op Dinsdag 29 september 2020 19:22:22

Wat heeft de corona crisis te maken met de gestegen kosten, zeg nou gewoon dat ze geld te kort komenen dat laten betalen door de burgers die er wonen en zo weer op kosten worden gejaagd
Bekijk ook
Dit zegt jouw energierekening over jou
Je energierekening. Voor velen een brei aan overbodige informatie. We kijken vaak vooral naar wat we onderaan de streep moeten betalen. Maar wat zegt de energierekening over jou? Ben je zuinig ('zuunig' op z’n Brabants) of laat je de radiatorkraan open staan? Regel je je energieverbruik per kamer of kijk je niet zo nauw op een beetje meer of minder verbruik. Je energierekenin...
Collectieve 'nep'korting zorgverzekering verdwijnt in 2023 volledig
Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) maakt een eind aan collectiviteitskortingen op de basiszorgverzekering. Dit meldt zij in antwoord op Kamervragen. Belangrijkste reden is dat de collectieve kortingen vaak een sigaar uit eigen doos zijn van verzekerden: de premie wordt eerst verhoogd voor iedereen en vervolgens krijgt een bepaalde groep verzekerden dit terug alsof het een korting is...
Zonnepanelen in top 3 verduurzaming
Als we kijken we naar de top 5 van verduurzamingsmaatregelen, dan heeft er een kleine verschuiving plaats gevonden. De meeste huishoudens kiezen voor het isoleren van de woning gevolgd door het plaatsen van dubbel glas. Er zijn ook steeds meer huishoudens die kiezen voor zonnepanelen. Vervolgens laten huishoudens vaak een nieuwe CV-ketel installeren.  Top 5 verduurzamingsma...

Populair

Word gratis lid van de Vastelastenbond
Als lid van de Vastelastenbond begin je meteen met profiteren:
  • Gratis WOZ-waarde check
  • Advies over al je energievragen
  • Energiefeitjes & bespaartips in je mailbox
  • Jaarlijks adviesgesprek over je vaste lasten

Lees hoe we anderen hebben geholpen

10
Gewoon perfect ontzorgt.
Een uitstekende klantenservice. Op, voor mij serieuze, vragen krijg ik vlot en duidelijk antwoord.
9
Keurig geregeld
Alles keurig op tijd geregeld.
10
Geen omkijken naar
Alles prima en automatisch geregeld.
30-10-2019 Nico, Woerden
21-10-2019 Jan, Cuijk
21-10-2019 Jaap, Schiedam
Cookies?

Of je cookies lust?

Wij gebruiken cookies op onze website om jouw de beste ervaring op onze website te geven.

Privacy en cookiebeleid

Accepteer verse cookies