Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Kies voor de VasteLastenBundel

Bespaar € 360,- op je Energierekening

Besteed je vaste lasten uit 

Besteed het regelen en bewaken van je vaste lasten uit aan onze experts. Profiteer altijd van de beste prijs en voorwaarden! Geen gedoe én meer vrije tijd voor slechts:

€15,- p.m.

(of €150,- p.j.)

Meer informatie

Lokale woonlasten in 2022 wederom omhoog

Dinsdag 23 november 2021 10:35Frank van de Ven
Lokale lasten in 2022 weer omhoog.

Lokale lasten in 2022 weer omhoog.

De lokale woonlasten stijgen, omdat de onroerendezaakbelasting (OZB) en afvalstoffenheffing duurder worden. In dit blog krijg je een overzicht van de lastenstijging van de tien grootste gemeenten in Nederland. We onderzochten de woonlasten in Almere, Nijmegen, Den Haag, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Breda en Amsterdam. In al deze plaatsen is sprake van lastenverhoging.

1. Woonlasten Almere

De rioolheffing in Almere is duurder geworden. Deze prijsstijging is noodzakelijk, omdat het rioolstelsel de komende dertig jaar vervangen wordt. De gemeente voert een jaarlijkse verhoging van 2,5 % door, waardoor burgers € 4,21 meer betalen in 2022. Inwoners van Almere betalen voortaan jaarlijks € 175,67. Ook het parkeertarief is verhoogd met 2,20 %.

Almere voert wel een lastenverlaging op de OZB tarieven door. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen met waarde peildatum 1-1-2020 is in Almere met 9,83 % gestegen. Deze stijging is hoger dan gedacht en hierdoor was de programmabegroting 2021 rooskleuriger. De gemeente Almere gebruikt het weegschaalprincipe en daarom wordt het OZB-tarief in 2022 niet verhoogd, maar juist verlaagd. Het tarief is vastgesteld op € 1,009 per € 1.000,- WOZ-waarde.

2. Lokale heffingen Nijmegen

Nijmegen ontvangt volgens de begroting voor 2022 meer inkomsten uit de OZB. De totale opbrengst aan belastingen en heffingen bedraagt circa € 142.700.000,-. Dit bedrag komt overeen met circa 17 % van de totale gemeentelijke baten. Het merendeel van de opbrengsten wordt gegenereerd door de OZB, parkeerbelasting en de rioolheffing. De woonlasten voor woningeigenaren in Nijmegen bedragen in 2022 € 591,- voor OZB, € 164,- voor rioolheffing en € 35,- voor afval. Gemiddeld betalen huiseigenaren in Nijmegen € 14,-  meer aan lokale woonlasten. Met een tarief van €35- per jaar is de afvalstoffenheffing in Nijmegen opvallend laag te noemen ten opzichte van andere gemeenten. Zeker in vergelijking met Amsterdam. 

Alle woonlasten van Nijmegen kun je in dit woonlastenoverzicht bekijken.

3. Den Haag

In Den Haag is het OZB-tarief voor woningeigenaren voor 2022 bepaald op 0,0485 % van de WOZ-waarde. De OZB-tarieven voor niet-woningen zijn voor 2022 bepaald op respectievelijk 0,2705 % van de WOZ-waarde voor de eigenarenbelasting en 0,2283 % voor de gebruikersbelasting. De aanpassing van de tarieven is verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor alle woonlasten van Den Haag kun je het woonlastenoverzicht bekijken.

4. Groningen hoog ozb tarief 

In Groningen stijgt de OZB jaarlijks met 1 %. Dit besluit werd genomen bij het maken van de begroting 2021 - 2023. Doordat de OZB duurder wordt, hoeft de afvalstoffenheffing niet zwaarder belast te worden. De hondenbelasting wordt per 2022 afgeschaft en de inkomstenderving wordt ook opgevangen door de verhoging van de OZB. De andere lokale heffingen van Groningen kun je terugvinden in dit woonlastenoverzicht.

5. Rotterdam

De gemeentelijke woonlasten in Rotterdam (afvalstoffenheffing, rioolheffing en gemiddelde OZB-aanslag eigenaar/ bewoner) stijgen met gemiddeld 2,6 %. Deze lastenverhoging is afhankelijk van de grootte van het huishouden. Deze stijging is te wijten aan de verhoging van de rioolheffing. In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP 5) 2021 - 2025 is namelijk opgenomen dat deze heffing 4,5 % duurder wordt. In dit overzicht staan de totale woonlasten van Rotterdam.

Alleen eigenaren en bewoners krijgen in Rotterdam een aanslag OZB en rioolheffing opgelegd. Alle huishoudens in de havenstad ontvangen een aanslag afvalstoffenheffing. Hiervoor kan kwijtschelding worden verleend. Voor 2022 wordt het kwijtscheldingspercentage van 76,5 % gehandhaafd.

6. Utrecht

In Utrecht krijgen woningeigenaren te maken met een fikse verhoging van de OZB. Zo wil de gemeente deze belastingvorm verhogen met 12,1 %. Niet alleen huizenbezitters krijgen deze factuur op de mat. Ook ondernemers moeten dat bedrag betalen, al kunnen ze in sommige gevallen een compensatie krijgen. De afvalstoffenheffing gaat met € 8,60 omhoog. Het is nog niet duidelijk wat het OZB-tarief van Utrecht in 2022 wordt. 

7. Eindhoven

In Eindhoven stijgen de woonlasten voor een gezin met een gemiddelde woning met 5,4 % per jaar naar € 797,-. Daarmee blijft Eindhoven naar eigen zeggen 'op het gemiddeld niveau' van de veertig grootste steden. Onder de woonlasten worden de OZB, afvalstoffenheffing en de rioolheffing gerekend. Voor alle woonlasten van Eindhoven kun je dit woonlastenoverzicht bekijken.

8. Tilburg

In Tilburg betaalt de eigenaar van een gemiddelde woning (met een waarde van € 261.000,-) circa € 9,- meer OZB. Daarnaast wordt het tarief van de afvalstoffenheffing met € 11,- à € 12,- verhoogd. Deze stijging wordt veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen, hogere verwerkingskosten afval en een bijstelling van de kapitaallasten. De rioolheffing gaat € 5,- in prijs omhoog. Deze lastenverhoging is het gevolg van extra onderhoudskosten. Bekijk in dit lokale woonlasten overzicht wat je gemiddeld in Tilburg gaat betalen.


9. Breda

Inwoners van Breda moeten rekening houden met een verzwaring van de woonlasten. Deze stijging bedraagt ongeveer 1,3 %. Deze tariefwijziging heeft onder meer te maken met de duurder wordende afvalservice. De gemeente trekt € 31.000.000,- uit voor deze dienstverlening. In totaal zullen de lokale lasten in Breda gemiddeld € 812,- op jaarbasis bedragen. De andere lokale heffingen van Breda kun je terugvinden in dit woonlastenoverzicht.

10. Amsterdam

In Amsterdam is ook sprake van lastenverhoging. In het coalitieakkoord is afgesproken om de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken. In 2022 betaalt een eenpersoonshuishouden in de hoofdstad € 331,- aan afvalstoffenheffing. Dat is een stijging van € 5,-. Meerpersoonshuishoudens betalen € 6,- meer, waardoor het tarief oploopt tot € 441-. Het lage en hoge tarief van het reinigingsrecht voor bedrijven stijgt met 3,5 %.

Om de tariefsverhoging zo laag mogelijk te houden, wordt in 2022 alleen een inflatiecorrectie toegepast van 1,5 %. Voor hondenbelasting hoeft niets afgedragen te worden. De rioolheffing wordt in 2022 duurder door toenemende renovatiewerkzaamheden, uitbreiding van het areaal, maatregelen voor verbetering van de digitale veiligheid en loon- en prijsstijgingen. Over de hoogte van de OZB is nog niets bekend. Deze was in 2019 en 2020 gelijk met 0,0428% van de WOZ-waarde.

Woonlasten 2022 per gemeente

Belastingen zijn gedwongen bijdragen van de burger aan de gemeente. De opbrengsten komen in de algemene middelen van de gemeente, waarna dit geld voor een uiteenlopend aantal doelen kan worden ingezet. Zowel de riool- als afvalstoffenheffing vormt een uitzondering op de regel. Dit zijn algemene belastingen, maar de opbrengsten zijn alleen inzetbaar voor het rioolstelsel en het inzamelen van afvalstoffen. De inkomsten van de onroerendezaakbelasting mogen door de gemeente wel gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals faciliteiten van de stad.

Voor het totale overzicht kun je kijken naar woonlasten 2022 per gemeente.

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over Vaste lasten | Geldzaken

De netwerkkosten van netbeheerders zijn bekend. We hebben alle tariefwijzigingen voor je in een handige tabel gezet.

Netwerkkosten 2022: hoeveel betaal je voor jouw stroom- en gasaansluiting?

Donderdag 11 november 2021 15:17

Het is inmiddels een traditie geworden: de Vastelastenbond brengt jaarlijks de netwerktarieven in kaart. Elk jaar verhogen netbeheerders de prijzen om het vergroten van de netwerkcapaciteit te b...

Lees meer
Wat betekent de Miljoennota voor jouw portemonnee?

(Voorlopige uitkomst) Prinsjesdag en je portemonnee in 2022

Maandag 20 september 2021 12:09

‌Prinsjesdag vindt jaarlijks plaats op de derde dinsdag in september en op deze dag wordt de miljoenennota gepresenteerd. Traditiegetrouw zet de Vastelastenbond voor jou op een rijtje wat ...

Lees meer
Welke woonlasten moet je bij een verhuizing direct regelen? Deze checklist helpt je.

Vaste lasten regelen verhuizing

Woensdag 21 juli 2021 14:11

‌Verhuizen? Denk aan je vaste lasten! We verhuizen gemiddeld acht keer in ons leven. Een nieuwe woning brengt ook nieuwe vaste maandlasten met zich mee. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht o...

Lees meer
Vakantie voorbereiden voor deze zomer. Zo heb je alles goed geregeld in 5 stappen.

5 handige apps voor een onbezorgde vakantie

Maandag 12 juli 2021 12:47

‌Je vakantie voorbereiden gaat dit jaar wat anders dan voorgaande jaren. Wil je op vakantie in corona-tijd en wil je weten hoe je veilig op reis kunt? Deze handige tips kunnen je helpen...

Lees meer