Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Kies voor de VasteLastenBundel

Bespaar € 360,- op je Energierekening

Jouw vaste lasten onder één dak 

Besteed je energierekening en verzekeringen aan onze experts uit en profiteer altijd van de beste prijs en dekking! Geen gedoe en meer vrije tijd voor:

€15,- p.m.

(of €150,- p.j.)

Meer informatie

Lokale woonlasten stijgen ook in 2023

Donderdag 15 december 2022 08:17Frank van de Ven
In 2023 betaal je in Almere, Nijmegen, Den Haag, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Tilburg en Amsterdam meer voor je lokale woonlasten blijkt uit onderzoek van de Vastelastenbond.

In 2023 betaal je in Almere, Nijmegen, Den Haag, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Tilburg en Amsterdam meer voor je lokale woonlasten blijkt uit onderzoek van de Vastelastenbond.

‌‌In 2023 betaal je in Almere, Nijmegen, Den Haag, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Tilburg en Amsterdam meer voor je lokale woonlasten. Breda voert in tegenstelling tot de andere gemeenten juist een lastenverlaging door. Uit onderzoek van de Vastelastenbond blijkt dat de onroerendezaakbelasting (OZB) en afvalstoffenheffing in het merendeel van deze gemeenten duurder worden. Utrecht spant de kroon met een verhoging van 21%. In dit blog krijg je een overzicht van de lastenstijging van de tien grootste gemeenten in Nederland.
 

1. Woonlasten Almere

In Almere gaan de woonlasten omhoog. De OZB stijgt met zo’n € 20,- per jaar. Daarnaast betaal je als inwoner van Almere ook meer voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, want de tarieven van deze diensten stijgen met € 16,- per jaar. De gemeente heeft ervoor gekozen om de OZB minder te verhogen dan gepland. In eerste instantie zou de stijging 8,7% zijn maar er is gekozen om dit jaar een tariefverhoging van ‘slechts’ 6% door te voeren.
 
Wanneer je alles bij elkaar optelt, betaalt een gemiddeld gezin in Almere ongeveer € 944,- aan woonlasten. Dat is circa € 56,- meer dan men in 2022 kwijt was. Vanwege de hoge energiekosten en de gevolgen van de inflatie kiest de Gemeente Almere ervoor om de rioolheffing in 2023 niet te verhogen. In 2024 staat wel een verhoging van deze belasting op de planning omdat de rioolheffing momenteel voor 91% kostendekkend is.

Er moeten grootschalige renovatiewerkzaamheden uitgevoerd worden dus de rioolheffing zal in de komende jaren stijgen. Tussen 2024 en 2026 wordt de rioolheffing 3,2% duurder. De parkeertarieven worden met 8,73% verhoogd en dat is lager dan geraamd.
 

2. Lokale heffingen Nijmegen

Voor een gemiddelde koopwoning is een inwoner van Nijmegen in 2023 € 1.095,- kwijt. Dat bedrag is opgebouwd uit een OZB van € 819,-, een rioolheffing van € 237,- en een afvalheffing van € 39,-. Nijmegen ontvangt volgens de begroting voor 2023 zo’n € 151.000.000,- uit de gemeentelijke belastingen.
 
De OZB is € 228,- duurder geworden in vergelijking met 2022 want toen betaalde je voor deze belasting nog € 591,-. Voor de rioolheffing ben je in 2023 € 73,- extra kwijt in Nijmegen. De afvaltarieven zijn met een stijging van € 4,- erg mild te noemen (in 2022 bedroeg deze belasting € 35,-). Ter vergelijking: in Amsterdam betaalt een meerpersoonshuishouden € 459,- per jaar voor deze belastingheffing.  
 

3. Den Haag

In Den Haag is het OZB-tarief voor woningeigenaren voor 2023 bepaald op 0,05% van de WOZ-waarde. De OZB-tarieven voor niet-woningen zijn voor 2023 bepaald op respectievelijk 0,31% van de WOZ-waarde voor de eigenarenbelasting en 0,26% voor de gebruikersbelasting. Voor afvalstoffenheffing betaalt een huishouden met meer dan drie personen in 2023 € 460,32 en voor het rioolrecht betaalt men € 177,25. In 2022 staan deze bedragen vastgesteld op € 385,32 (afvalstoffen) en € 154,50 (rioolheffing).
 

4. Groningen verhoogt rioolheffing  

In Groningen gaat de OZB volgend jaar met 5,24% omhoog. Ook gaan de rioolheffing en afvalstoffenheffing omhoog. De riolering in Groningen moet opgeknapt worden en daar is extra geld voor nodig. In 2023 betaalt een huishouden met meer dan drie personen € 374,52 voor hun afvalstoffenheffing. Het jaar ervoor was dat nog € 362,04. De rioolheffing bedraagt in 2023 € 155,24 en is daarmee een tientje duurder geworden. In 2022 betaal je nog € 141,18 voor deze belastingheffing.
 

5. Rotterdam

De gemeentelijke woonlasten in Rotterdam (afvalstoffenheffing, rioolheffing en gemiddelde OZB-aanslag eigenaar/ bewoner) worden 4,5 tot 5 % duurder. Deze lastenverhoging hangt van de grootte van het huishouden af. De afvalstoffenheffing wordt niet verhoogd en blijft op € 384,- staan om Rotterdammers in deze economisch onzekere tijden te ondersteunen.

De gemiddelde aanslag OZB-eigenaar woningen gaat 6,5% omhoog. Het basistarief rioolheffing stijgt met € 6,00 ten opzichte van  2022 en komt uit op € 242,-. De riolering in de havenstad moet op de schop en daar is veel geld voor nodig. Alleen eigenaren en bewoners krijgen in Rotterdam een OZB-aanslag opgelegd. Alle huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. Hiervoor kan kwijtschelding worden verleend.


6. Utrecht

In Utrecht krijgen woningeigenaren te maken met een fikse verhoging van de OZB. Zo wil de gemeente deze belastingvorm verhogen met 21 %. Eigenaren van woningen en ander onroerend goed krijgen met deze flinke verhoging te maken. Dit houdt in dat de rekening voor iemand met een huis met een gemiddelde OZB-waarde € 61,- per jaar duurder wordt.  

Deze verhoging van de OZB is volgens de gemeente noodzakelijk om een dreigend financieel tekort voor de periode na 2026 op te vangen. Utrecht ontvangt nog tot en met 2025 incidenteel extra middelen van het Rijk maar vanaf 2026 zijn deze rijksbijdragen onzeker. De rioolheffing stijgt met 3,8% om de grootschalige rioolvervangingen op te vangen. De afvalstoffenheffing stijgt met 3,5%. Een meerpersoonshuishouden betaalt € 366,25 in 2023. Dat is € 12,42 meer dan dat je nu betaalt in Utrecht voor deze belasting. In 2022 ben je € 353,83  kwijt voor de afvalstoffenheffing.
 

7. Eindhoven

In Eindhoven stijgen de woonlasten voor een gezin met een gemiddelde woning met 2,4% wat neerkomt op € 19,-. Voor woningen zit deze stijging in de rioolheffing, want de OZB blijft net als in 2022 op € 340,- staan. Ook de afvalstoffenheffing blijft ongemoeid en dat betekent dat huishoudens in 2023 net als dit jaar € 289,- betalen voor deze belastingheffing.  De rioolheffing wordt 11,30% duurder en dat betekent dat je in 2023 € 19,- meer betaalt voor deze belasting. De rioolheffing bedraagt in 2023 € 187,- voor Eindhovenaren.


8. Tilburg

In Tilburg gaat de eigenaar van een gemiddelde woning (met een waarde van € 261.000,-) circa € 7,- meer OZB betalen. Dat komt neer op een stijging van 3%. Ook stijgt het tarief van de afvalstoffenheffing met € 18,- à € 20,- per jaar. Deze hogere tarieven worden veroorzaakt door onder meer loon- en prijsontwikkelingen. 

De rioolheffing wordt € 3,- goedkoper. De gemeente geeft als reden aan dat deze lastenverlaging plaatsvindt “in het kader van reëel ramen actualiseren van projecten in de openbare ruimte. Hierdoor schuiven investeringen door naar latere jaren en dalen de kapitaallasten in 2023.” In Tilburg betaalt een meerpersoonshuishouden € 23,40 meer woonlasten en dat komt neer op een stijging van 3,8%.
 

9. Breda

In Breda krijgen mensen met lastenverlaging te maken vanuit de gemeente. De OZB blijft gelijk en het laten ophalen van grofvuil wordt in 2023 helemaal gratis. Nu betaal je daar nog € 25,- per keer voor. Inwoners van Breda met een eigen huis met een WOZ-waarde van € 240.000,- gaan jaarlijks circa € 154,32 betalen.

De afvalstoffenheffing wordt ten opzichte van 2022 geïndexeerd met 2% en bedraagt voor een meerpersoonshuishouden € 361,56. De rioolheffing daalt met 17,5% en bedraagt € 190,08 voor waterverbruik tot 500 kuub. De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden dalen in 2023 met 4,50% ten opzichte van 2022.
 

10. Amsterdam

In Amsterdam wordt het leven ook duurder. Zo stijgt de OZB - on­der voor­be­houd) - voor woningeigenaren met 0,0431% van de WOZ-waar­de. Meerpersoonshuishoudens betalen in 2023 € 459,- voor hun afvalstoffenheffing. Dat is € 18,- meer dan nu het geval is (in 2022 betaal je in de hoofdstad nog € 441,- voor deze belastingheffing).

De tarieven voor de rioolheffing gaan ook omhoog. Dit jaar betaal je in de hoofdstad nog € 140,40 voor deze heffing, terwijl dat in 2023 verhoogd wordt naar € 160,43 (onder voorbehoud van vaststelling door de Raad op 20 december 2022). Dit betekent dat je ruim € 20,- meer betaalt.
 

Woonlasten 2023 per gemeente

De opbrengst van de belastingen komt in de algemene middelen van de gemeente, waarna dit geld voor een uiteenlopend aantal doelen kan worden ingezet. Zowel de riool- als afvalstoffenheffing vormt een uitzondering op de regel. Dit zijn algemene belastingen, maar de opbrengsten zijn alleen inzetbaar voor het rioolstelsel en het inzamelen van afvalstoffen. De inkomsten van de onroerendezaakbelasting mogen door de gemeente wel gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals faciliteiten van de stad.
Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Jack

De overheid heeft geen enkele goede emoties zoals empathie voor de burger. We leven in moeilijke tijden en dan komt zogenaamd overal weer verhoging vooral die onzin belasting tegenwoordig. We hebben tegenwoordig te maken met duizenden belastingen die we moeten betalen. Weet je; mijn betreft mag dit land hoop ik z.s.m om vallen. Ik ben er iedere geval klaar mee. Duurt niet lang meer tot dat iedereen een kale kip is geworden. Als iedereen een kale kip is geworden moet je niet gaan buigen voor een overheid. Als ze iedereen een basis inkomen willen geven. Zij zijn de gene die de problemen veroorzaken en daarna zogenaamd oplossen. Ik heb de overheid niet nodig. De koning heeft geen gezag over mijn vrijheid ook financieel!

Vrijdag 30 december 2022 04:11

Plaats een reactie

Lees meer over Belastingen

Belastingaangifte doen, vraagt geduld en nauwkeurigheid. Met deze tips ontdek je of je recht hebt op een toeslag, zodat je meer financiële ademruimte krijgt.

Belastingaangifte doen: Weet jij welke toeslagen voor jou gelden?

Woensdag 09 maart 2022 08:50

‌Het is er helaas nog steeds niet leuker op geworden… Je mag weer belastingaangifte doen! Hoewel er al jaren wordt beweerd dat het proces gemakkelijker gemaakt wordt, zijn er toch veel z...

Lees meer
Gemeenten halen 200 miljoen euro extra op door de verhoging van de gemeentelijke belastingen.

Stijging gemeentelijke belastingen levert gemeenten dit jaar 200 miljoen euro extra op

Dinsdag 08 februari 2022 08:08

‌De gemeentelijke belastingen stijgen dit jaar en vooral voor je onroerendzaakbelasting (OZB) en de riool- en afvalstofheffing ga je meer betalen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bure...

Lees meer
Gemeentelijke belasting in 2022 omhoog

Lokale woonlasten in 2022 tientallen euro's duurder

Dinsdag 30 november 2021 06:50

‌ Volgend jaar stijgen de lokale woonlasten opnieuw. De Vastelastenbond onderzocht de gemeentelijke belastingen van de tien grootste gemeenten van Nederland. In het onderzoek nam de consumenteno...

Lees meer
Zorg voor een financiering vooraf, dat zal de drempel verlagen.

Is de Isolatietegoedbon een oplossing voor het stimuleren van woningisolatie?

Vrijdag 04 juni 2021 13:48

Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, de Consumentenbond en Energie-Nederland pleitten al eerder voor de invoering van de Isolatietegoe...

Lees meer