Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Kies voor de VasteLastenBundel

Bespaar € 360,- op je Energierekening

Jouw vaste lasten onder één dak 

Besteed je energierekening en verzekeringen aan onze experts uit en profiteer altijd van de beste prijs en dekking! Geen gedoe en meer vrije tijd voor:

€15,- p.m.

(of €150,- p.j.)

Meer informatie

Lokale woonlasten in 2022 tientallen euro's duurder

Dinsdag 30 november 2021 06:50Frank van de Ven
Gemeentelijke belasting in 2022 omhoog

Gemeentelijke belasting in 2022 omhoog

Volgend jaar stijgen de lokale woonlasten opnieuw. De Vastelastenbond onderzocht de gemeentelijke belastingen van de tien grootste gemeenten van Nederland. In het onderzoek nam de consumentenorganisatie de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolbelasting onder de loep. De grootste stijging van de lokale woonlasten vindt naar verwachting in Eindhoven en Tilburg plaats. Daar gaan huiseigenaren gemiddeld 34 euro per jaar meer betalen.

Onroerendezaakbelasting 2022

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die geldt voor huiseigenaren. Deze belasting zit iets complexer in elkaar, omdat de WOZ-waarde van het pand hieraan ten grondslag ligt. Het OZB-tarief is een percentage van de WOZ-waarde. Er is volgens de Vastelastenbond de laatste jaren een trend te zien dat gemeenten het OZB-tarief verlagen, omdat de WOZ-waarde stijgt. Echter door de forse WOZ-waarde stijging betaal je als huiseigenaar onder de streep toch meer onroerendezaakbelasting.

Dat de restricties van de kostendekkende heffingen effect hebben op andere belastingen is te merken. De gemeente Groningen hanteert voor 2022 het hoogste OZB-tarief. Ook in Utrecht krijgen woningeigenaren te maken met een fikse verhoging van de OZB. Zo wil de Domstad deze belastingvorm verhogen met 12,1 procent. Op deze pagina is een vergelijk van de tarieven te bekijken. 

Afvalstoffenheffing in 2022 omhoog

De afvalstoffenheffing vormt voor veel gemeenten op meerdere vlakken een uitdaging. Doordat de kosten voor de afvalverwerking voor gemeenten zijn gestegen , worden de verwerkingskosten doorberekend aan de burger. Dat resulteert in de stijging van de afvalstoffenheffing voor 2022. Gemeenten mogen de afvalstoffenheffing alleen nog maar kostendekkend houden en er geen inkomsten uit vergaren. Veel gemeenten zijn daardoor genoodzaakt om andere heffingen en belastingen te verhogen.
De gemeente Den Haag voert de grootst stijging door, want daar betaalt een meerpersoonshuishouden in 2022 ruim 24 euro meer. Ook ander gemeenten verhogen deze heffing met respectievelijk 4 en 13 euro. De gemeente Groningen vormt een uitzondering op de regel en voert een verlaging van de afvalstoffenheffing door. Doordat de onroerendezaakbelasting in deze gemeente duurder wordt, hoeft de afvalstoffenheffing niet zwaarder belast te worden.

Rioolheffing

In verschillende gemeenten gaat de rioolheffing omhoog. Eindhoven voert met 12 euro de boventoon, gevolgd door gemeente Rotterdam dat een verhoging van 10 euro doorvoert. De stijging van deze heffing heeft er vooral mee te maken dat in deze gemeenten het rioolstelstel aanpassingen nodig heeft. Ook de gemeente Almere geeft aan niet onder een stijging van de rioolheffing uit te komen. Daar betalen inwoners volgend jaar 4 tot 8 euro meer. In de bijgevoegde tabel staat het volledige overzicht van de tariefwijzigingen.


WOZ-waarde 2022 stijgt 8,5 procent

De gemiddelde WOZ-waarde, die ten grondslag ligt aan de onroerendezaakbelasting, ligt ver uit elkaar. Zo heeft de gemeente Groningen een beduidend lager gemiddelde WOZ-waarde dan woningen in Amsterdam. De WOZ-waarde in Rotterdam is de afgelopen jaren het hardst gestegen. De Vastelastenbond berichtte al eerder over de verwachtte WOZ-waarde voor 2022. Deze loopt een jaar achter ten opzichte van de huizenprijzen. Voor de WOZ-waarde en de gekoppelde belastingen wordt de waardestijging van 2021 doorgevoerd. Deze was 8,5 procent. Dat betekent dat de gemiddelde WOZ-waarde in 2022 landelijk op 314.000 euro uitkomt. 

Andere gemeenten

Elke gemeente mag zelf de tarieven voor de heffingen en belastingen instellen voor 2022. Momenteel moeten 340 gemeenten deze begroting voor 2022 nog vastleggen. Of deze gemeenten ook tariefverhogingen doorvoeren, is nog de vraag. Nog niet alle gemeenten hebben hun definitieve begrotingen bekend gemaakt. Zo hebben gemeenten nog moeite om de gemiddelde WOZ-waarde vast te leggen, waarop het OZB-tarief gebaseerd moet worden.

Notitie

Hoeveel een huishouden totaal aan heffingen moet betalen, is van meerdere factoren afhankelijk en kan per gemeente verschillen. Zo betalen alleen huiseigenaren OZB-belasting. Het OZB-tarief is afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde. De afvalstoffenheffing hangt af van de samenstelling van het huishouden en voor de rioolheffing betaalt men een eigendomsdeel en in de meeste gemeenten nog extra bedrag voor het gebruik tot 300 - 500 kubieke meter.

Disclaimer

De Vastelastenbond gaat uit van een gemiddelde bij WOZ-waarde in 2022 van 314.000 euro. Je kunt geen rechten ontlenen aan deze gegevens. De actuele tarieven van de gemeentelijke lasten worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

* Gemiddelde WOZ-waarde voor Nijmegen is nog niet bepaald.
** Gemeente Breda koppelt de rioolheffing aan het m³ watergebruik. In deze tabel wordt uitgegaan van > dan 500 m³. Ook hier zijn verschillende handhavingen zichtbaar. In gemeente Amsterdam ligt deze grens op 300 m³.
*** Tilburg rekent met een gemiddelde WOZ-waarde van € 261.000,-. Dan bedraagt de OZB € 226,39 op jaarbasis.
****In Groningen ligt de gemiddelde WOZ-waarde lager dan het landelijk gemiddelde.

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over Belastingen

Zorg voor een financiering vooraf, dat zal de drempel verlagen.

Is de Isolatietegoedbon een oplossing voor het stimuleren van woningisolatie?

Vrijdag 04 juni 2021 13:48

Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, de Consumentenbond en Energie-Nederland pleitten al eerder voor de invoering van de Isolatietegoe...

Lees meer
Fiscale partner? Doe altijd samen online aangifte. Zo maak je optimaal gebruik van verdeelscherm van de belastingaangifte.

Belastingtips voor de belastingaangifte 2021

Maandag 15 maart 2021 11:40

‌Het is weer tijd om de belastingaangifte te doen. Vóór 8 mei 2021 moet je de belasting aangifte 2020 bij de belasting liggen. Elk jaar zijn er huishoudens die te veel belasting betalen. Zo zor...

Lees meer
Gemiddelde stijging onroerendezaakbelasting (ozb) in 2021 bedraagt 5,3 procent. Afvalstoffenheffing met 7,8%

Eigen Huis: gemeenten wentelen stijging zorgkosten af op huizenbezitters

Vrijdag 26 februari 2021 09:37

‌ Ook Vereniging Eigen Huis (VEH) zegt dat de onroerendezaakbelasting (ozb) dit jaar hoger uitvalt dan in december nog werd gedacht. De gemiddelde stijging bedraagt 5,3 procent, in december...

Lees meer
gemeentelijk lasten brengen 11,3 miljard in het laatje

Gemeentelijke inkomsten uit heffingen dit jaar op 11,3 miljard euro begroot

Woensdag 27 januari 2021 13:35

Afgaand op hun begroting verwachten gemeenten 11,3 miljard te innen aan heffingen en belastingen. Van de drie belangrijkste gemeentelijke heffingen stijgt de opbrengst van de afvalstoffenheffing en r...

Lees meer