Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op WOZ-waarde

Bespaar € 250,- op WOZ-waarde

Door bezwaar te maken op je WOZ-waarde

Gemiddelde besparing bij succes
(40% van de bezwaren is succesvol)

€250,-
besparing p.j

Meer informatie

Persbericht: Vastelastenbond: 'Gemeenten krijgen WOZ-bezwaren niet verwerkt, burger in onzekerheid’

Woensdag 15 maart 2023 06:18Frank van de Ven
De WOZ-waarde steeg dit jaar met 17 procent en dat levert veel vragen op. Omdat er binnen 6 weken bezwaar gemaakt dient te worden, bellen burgers nu massaal naar de gemeenten.

De WOZ-waarde steeg dit jaar met 17 procent en dat levert veel vragen op. Omdat er binnen 6 weken bezwaar gemaakt dient te worden, bellen burgers nu massaal naar de gemeenten.

Gemeenten worden overspoeld met telefoontjes van boze inwoners die het niet eens zijn met hun WOZ-waarde. De WOZ-waarde steeg dit jaar met 17 procent en dat levert veel vragen op. Omdat er binnen 6 weken bezwaar gemaakt dient te worden, bellen burgers nu massaal naar de gemeenten. Hierdoor zijn verschillende gemeenten slecht of niet  bereikbaar. "Gemeenten zoals Oss en Amersfoort zijn slecht of niet bereikbaar voor vragen over de WOZ”, stelt directeur Dirk-Jan Wolfert van consumentenorganisatie de Vastelastenbond. “De telefoonlijn is overbelast en het verwerken van de bezwaren loopt daardoor achter. Burgers vragen zich af of hun bezwaren tijdig verwerkt worden.”
 
  • Gemeenten slecht bereikbaar voor vragen over WOZ
  • Communicatie rond waardebepaling woningen onduidelijk
  • Wantrouwen richting overheid groeit bij burgers
     
Dit jaar steeg de WOZ-waarde gemiddeld 17 procent. “We horen zelfs verhalen van burgers die een verhoging hebben gehad van 30 of 40 procent, terwijl de huizenprijzen dalen”, zegt Wolfert. “Dat is voor mensen niet te begrijpen. Voor veel consumenten is de manier waarop de WOZ berekend wordt onduidelijk en dat zorgt voor vragen. Het is dan heel frustrerend als de gemeente die vragen niet kan beantwoorden en niet bereikbaar is.”
 
De werkdruk bij gemeenten is hoog, maar door de stijging van de WOZ-waarde is deze nóg groter geworden stelt Wolfert: “Consumenten willen een duidelijke uitleg waarom ze meer moeten betalen, maar op het gebied van communicatie naar de burger toe schort er het een en ander.”
 

Wantrouwen overheid groeit

Er is volgens Wolfert nog een ander aspect dat voor een hogere werkdruk zorgt bij gemeenten:Gemeenten roepen burgers expliciet op om geen gebruik te maken van WOZ-bureaus en via de gemeente bezwaar te maken. Daar is door veel burgers gehoor aan gegeven, waardoor de werkdruk dusdanig hoog werd dat sommige gemeenten het aantal bezwaren niet kan verwerken. "Gemeenten zoals Oss en Amersfoort zijn slecht of niet bereikbaar voor vragen over de WOZ.”
 
Het wantrouwen richting de overheid is groot en deze ontwikkeling rond het bezwaar maken verslechtert de situatie, stelt Wolfert. “Er wordt veel gehoor gegeven aan de oproep van gemeenten om geen bezwaar te maken via WOZ-bureaus. Als vervolgens blijkt dat gemeenten de bezwaren niet kunnen verwerken, wenden burgers zich alsnog tot WOZ-bureaus. Die bureaus zijn niet het probleem, maar de verouderde wetgeving wel.”
 

WOZ-wet onuitvoerbaar

Het probleem is volgens de directeur van de Vastelastenbond dat de wet WOZ onuitvoerbaar is. Gemeenten moeten elk jaar acht miljoen woningen taxeren. “Dat is ondoenlijk en daarom wordt gebruikgemaakt van computermodellen die niet altijd nauwkeurig zijn. De tijd voor verandering is aangebroken en dat moet voor nieuwe wetgeving zorgen. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om belastingen niet afhankelijk van de woningwaarde te maken.”
 
Ook kan de OZB op basis van het aantal bewoners berekend worden in plaats van de woningwaarde. Volgens Wolfert geeft dat een meer realistisch beeld: “Het aantal bewoners zegt veel meer over het gebruik van de gemeentelijke faciliteiten dan de waarde van een woning. Een ander aandachtspunt voor de politiek is het eigenwoningforfait. De meeste Europese landen hebben dit inmiddels afgeschaft. In ons land ontvangen huizenbezitters een toeslag in de vorm van hypotheekrenteaftrek, terwijl zij tegelijkertijd eigenwoningforfait betalen. Dat is nogal omslachtig.”

Herinrichting noodzakelijk

Wolfert pleit voor herinrichting van de verouderde WOZ-wetgeving. “Gemeenten zijn er niet op uitgerust om miljoenen woningen correct te taxeren en burgers te woord te staan. Als consumenten een adviesbureau in de arm nemen en succesvol bezwaar maken, verrekenen gemeenten de proceskosten die zij voor elk succesvol bezwaar betalen aan de consument. De overheid belast burgers hoe dan ook met verkeerde taxaties. Als de consument niet in actie komt, kan het zijn dat hij te veel belasting betaalt, terwijl een succesvol bezwaar indirect terugkomt in de te betalen belasting. De burger is hoe dan ook de dupe van deze wet.”
Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Louwerier

ik ben bewoner van een huis dus geen eigenaar.
het huis waarin ik woon is klein en geschikt voor een persoon.
in 2022 is de waarde in geschat op 238.000 maar dit jaar is dat ineens 300.000 dit gebeurd zonder enige verklaring of inzicht voor mij als bewoner.
mijn gecombineerde aanslag is dus nu 344,00 euro.
gewoon misdadig is het hoe we op allerlei slinkse manieren uitgeknepen worden als bevolking van Nederland

Zaterdag 01 april 2023 17:45

Mooijman

hetgeen mij altijd al (sinds de invoering van de OGB) heeft verbaasd, is het feit dat elke gemeente een ander tarief hanteert. en dat terwijl we het hebben over een landelijk geldende wet. elke gemeente mag, tegen elke logica in, zijn eigen tarief bepalen. in mijn ogen heb je een tarief dat landelijk geldt. dan wordt de waarde van de woning bepaald aan de hand van de ligging (stad of land, in een mooie rustige omgeving of tussen de buitenlandse werknemers, nabijheid van openbaar vervoer en andere faciliteiten etc.).
als je op deze wijze te werk gaat blijven er verschillen in de waarde van twee identieke woningen waarvan de een op de hei staat en de ander in een bosrijke buitenwijk van een grote stad. dat is te verklaren en te begrijpen.
maar niet te begrijpen is de wijze waarop dit verhaal op dit moment wordt toegepast.
overigens geldt deze problematiek (elke gemeente mag maar wat aan rommelen, want anders kan ik het niet noemen) ook voor andere landelijk geldende wetgeving.
het meest schurende voorbeeld dat ik daarvan heb meegemaakt is de Algemen Bijstandswet.
maar er zijn er veel meer.

geen wonder toch dat de burger het vertrouwen in de overheid verliest als die overheid maar naar willekeur regels opstelt die tegenstrijdig zijn met de basis: de wet.

Donderdag 30 maart 2023 21:21

Plaats een reactie

Lees meer over WOZ-waarde

Onze directeur pleit voor een andere insteek om de WOZ-waarde te bepalen. De huidige manier waarop woningen getaxeerd worden, is onnauwkeurig en achterhaald.

Vastelastenbond te gast bij Omroep Max in uitzending over WOZ

Vrijdag 10 maart 2023 11:18

‌Directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond is vrijdag 10 maart om 19.50 uur te zien op NPO2 in het programma ‘Meldpunt’ van Omroep Max. Hij pleit voor een andere insteek om de...

Lees meer
De WOZ-wet moet aangepast worden en niet de WOZ-adviesbureaus zegt directeur Dirk-Jan Wolfert: “De vormgeving van de WOZ-wet is het probleem en niet de WOZ-adviesbureaus.”

Persbericht: Niet WOZ-bureaus maar verouderde WOZ-wetgeving dupeert gemeenten en burgers

Woensdag 08 maart 2023 06:19

‌De discussie tussen gemeenten en WOZ-bureaus wordt steeds feller en dat gaat ten koste van de burger, stelt consumentenorganisatie de Vastelastenbond. Het is tijd dat er naar oplossingen gezoc...

Lees meer
Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) wil strenge maatregelen rond WOZ-adviesbureaus invoeren. “Het gaat hier om symptoombestrijding, want dit is geen oplossing waarmee burgers geholpen worden”, zegt directeur Dir

Aanpak WOZ-adviesbureaus is geen oplossing, want het helpt burgers niet

Maandag 06 maart 2023 15:52

‌De overheid gaat strengere maatregelen opleggen aan WOZ-adviesbureaus, omdat zij gemeenten op kosten zouden jagen. Het ministerie van Financiën de bedrijven hoopt hiermee het aantal bezwaren te...

Lees meer
Jort Kelder schreef de Vastelastenbond aan omdat hij wilde weten hoe het precies zit met de OZB voor eigenaren van recreatiewoningen op Ter Schelling die niet als eilandbewoner ingeschreven staan.

Eigenaren recreatiewoningen Terschelling betalen veel hogere woonlasten dan eilandbewoners

Donderdag 02 maart 2023 09:18

‌Eigenaren van een recreatiewoning op Terschelling betalen vier keer zoveel OZB-belasting als eilandbewoners. Daarnaast betalen bezitters van een tweede woning een forse Forensentaks van circa 1....

Lees meer