Verschil Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en aansprakelijkheidsverzekering

Vrijdag 01 februari 2019 12:55:24

Omdat een aansprakelijkheidsverzekering sterk lijkt op de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering worden de twee namen regelmatig door elkaar gebruikt. Hierdoor ontstaat er verwarring over de verplichting tot het afsluiten van een deze verzekeringen en de dekkingen. Toch is er een wezenlijk verschil. Wat is het verschil tussen Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) en een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA)?
Johan, onze verzekeringsadviseur legt uit.

Wat is het verschil?

Beide verzekeringen dekken verschillende zaken. Hieronder een uitleg van de verzekeringen en het verschil.

WA verzekering (WA)

WA verzekering is een afkorting van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en is wettelijk verplicht voor individuen die een motorrijtuig (auto, motor, scooter etc.) besturen. Het heeft dus te maken met autoverzekering en valt onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, ook wel Wam. Maar let op schade aan de bestuurder van het motorvoertuig of schade aan zaken die worden vervoerd met het (motor)voertuig zijn niet verzekert! De WA-verzekering dekt schade van op-/ inzittenden, maar niet de schade van de bestuurder. Daar moet u een aanvullende polis/dekking voor afsluiten. De op-/ inzittendenverzekering. Deze dekt in de regel de schade van alle passagiers, inclusief de bestuurder.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is een verzekering die dekking biedt voor de financiële gevolgen van zowel letselschade als materiële schade. Wanneer u schade aan een persoon of aan de spullen van een ander aanbrengt, wordt u daar aansprakelijk voor gehouden. Een aansprakelijkheidsverzekering is dus ‘persoonsgebonden’. Een ander belangrijk verschil is dat een WA-verzekering ook schade bij de benadeelde partij vergoedt wanneer er opzet in het spel is. Bij een AVP is dat niet het geval.

Is een WA verzekering verplicht?

We zijn allemaal verplicht om een zorgverzekering te hebben. Maar is een WA verzekering ook verplicht? Ja, een WA verzekering is verplicht gesteld voor iedereen die in het bezit is van een motorisch voertuig. Bestuurders van motorvoertuigen zonder WA-verzekering zijn strafbaar. Bij het kopen van een motorvoertuig, moet ook tenminste een basis WA-verzekering worden afgesloten. De dekking van deze WA-verzekering dekt een bedrag van tenminste € 6.720.000.

Is een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) verplicht?

Hoewel het vaak wel wordt gedacht, is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade vergoedt als u (afhankelijk van uw dekking), uw partner, uw kinderen of huisdieren schade veroorzaken aan een ander of aan de spullen van een ander. Door een ongeval in bijvoorbeeld de huiselijke sfeer kunnen de kosten van schade zeer snel oplopen.  Het is dus aan te raden om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Wie is verzekerd, welke dekkingen zijn er?

Bij een AVP kunt u kiezen uit een alleenstaande- of gezinsdekking. Bij de alleenstaandendekking bent uzelf, logees en huispersoneel (indien de aansprakelijkheid direct verband houdt met de werkzaamheden) verzekerd. Bij de gezinsdekking zijn, naast de bij de alleenstaandendekking genoemde personen ook de partner, huisgenoten, minderjarige kinderen, meerderjarige, ongehuwde kinderen, inwonend of voor studie uitwonend en of inwonende bloed- en aanverwanten verzekerd.

Wat is niet gedekt bij een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitzonderingen en clausules

Geen enkele schadeclaim is hetzelfde. Er bestaan echter situaties waarin u iets stukmaakt en u zich geroepen voelt om de door u veroorzaakte schade te vergoeden, of u nu wel of niet wettelijk aansprakelijk bent. Voor dit geval hebben alle verzekeraars aparte clausules in  de voorwaarden, waardoor er toch vergoeding kan worden uitgekeerd. Voor specifieke gevallen zijn dus een aantal uitsluitingen en clausules opgesteld. Dan kunt u denken aan:

In sommige gevallen is het mogelijk dat de schade die uw kind in op het oppas – of logeeradres heeft veroorzaakt. In dit geval moet er sprake zijn van een oppasclausule. De meeste verzekeraars geven geen dekking aan schade die uw kind tijdens een logeerpartijtje aanbrengt in de woning van uw kennissen/familieleden. In principe aanvaarden ze indirect het risico dat uw kind iets kapot kan maken.

Heeft u vragen over uw verzekeringen? Wilt u weten of uw dekking nog klopt? Vraag dan vrijblijvend een verzekeringscheck bij de Vastelastenbond aan. 

Mireille van der Heijden
Alleskunner en altijd enthousiast. Bemoeit zich met energie en verzekeringen en alles wat daar mee te maken heeft.

Schaminee reageerde op Donderdag 28 februari 2019 19:45:11

Ik ben een vrijwilliger in een vereniging en verricht daarvoor taken, die omschreven zijn.
Nu veroorzaak in die Vereeniging schade aan personen binnen die vereniging.
Dekt mijn AVP de schade of wordt die ook op de vereniging verhaald
Is een vrijwaringspclausule hier een oplossing en is het verstandig de vereniging te adviseerden aan asnsprakelijkheids verzekering voor vrijwilligers af te sluiten
Bekijk ook
Toename WOZ-bezwaren 2018-2019| Diverse gemeenten op vingers getikt
Het is chaos rondom de WOZ beschikkingen. Dat er veel verkeerd gaat is ook terug te zien in het toenemende aantal bezwaren. Vorig jaar werden er 122.000 bezwaren ingediend. Dat zijn er maar liefst 18.000 meer dan in 2017. Er is ook een sterke toename te zien in bezwaren die via een extern bedrijf worden ingediend. Consumenten nemen vaker een expert in de arm om het bezwaar gegrond verklaard te ...
Zijn PVT panelen de oplossing? Combineren en door ontwikkelen sleutel tot succes
Duurzaamheid en PVT panelen, gaat dat samen? De discussie over een gasloos Nederland, is u vast niet ontgaan. Sterker nog het is voor veel wetenschappers, onderzoekers, consumenten en bedrijven een doorn in het oog. De Vastelastenbond zoomt in op een nieuwe techniek: PVT panelen. Is het PVT paneel, het zonnepaneel van de toekomst? Haastige spoed is zelden goed. Een spreekwoord dat v...
Gemeenten in de problemen met communicatie WOZ-waarde
Gemeenten in de problemen communicatie WOZ-waarde  | nieuwe basisregistratie Kadaster zorgt voor vertraging Gemeenten lopen ernstige vertraging op bij het opstellen van het aanslagbiljet 2019. Met name voor gemeenten die een planning hebben gericht op de dagtekening  31 januari 2019, is de huidige situatie zorgelijk. Dit komt omdat per 15 oktober 2018 het Kadaster de overstap hee...

Populair

Word gratis lid van de Vastelastenbond
Als lid van de Vastelastenbond begin je meteen met profiteren:
  • Gratis WOZ-waarde check
  • Advies over al je energievragen
  • Energiefeitjes & bespaartips in je mailbox
  • Jaarlijks adviesgesprek over je vaste lasten

Lees hoe we anderen hebben geholpen

10
Gewoon perfect ontzorgt.
Een uitstekende klantenservice. Op, voor mij serieuze, vragen krijg ik vlot en duidelijk antwoord.
9
Keurig geregeld
Alles keurig op tijd geregeld.
10
Geen omkijken naar
Alles prima en automatisch geregeld.
30-10-2019 Nico, Woerden
21-10-2019 Jan, Cuijk
21-10-2019 Jaap, Schiedam
Cookies?

Of je cookies lust?

Wij gebruiken cookies op onze website om jouw de beste ervaring op onze website te geven.

Privacy en cookiebeleid

Accepteer verse cookies