OZB en afvalstoffenheffing grootste 10 steden bekend
Dinsdag 17 november 2020 10:46:30

De lokale woonlasten zijn een optelling van de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een gemiddeld huishouden. Elk jaar bepalen de gemeenten opnieuw hoeveel haar inwoners aan belastingen moeten betalen. De Vastelastenbond brengt de OZB en afvalstoffenheffing voor de grootste steden voor 2021 alvast in kaart. Je vindt alle OZB tarieven die al bekend zijn in ons totale OZB tarieven overzicht.

 Klik op onderstaande stad om direct de tarieven voor 2021 te zien.

Overzicht OZB en afvalstoffenheffing grootste 10 steden

Stad

OZB 2021

Verhoging ↑

Amsterdam

0,0427%

+ 19,94 %

Rotterdam

n.n.b.

n.n.b.

Den Haag

0,0516%

-6,35%

Utrecht

n.n.b.

n.n.b.

Eindhoven

0,10935%

-6.38%

Groningen

0,1861%        

+ 3,39%

Tilburg

0,0952%

+1,8%

Almere

0,1127%

-7,92%

Breda

0,0770

-1%

Nijmegen

n.n.b.     n.n.b.

Staat jouw gemeente er niet tussen? We hebben een overzicht van alle ozb-tarieven per gemeente. Zo zijn de ozb-tarieven voor Aalsmeer, Aa en Hunze en Arnhem voor 2021 bijvoorbeeld ook al bekend. 
 

totaal overzicht bekijken

Waarom dalen of stijgen OZB-tarieven?

Waar komen deze grote verschillen vandaan? Je betaalt een percentage aan onroerendezaakbelasting over de WOZ-waarde van je woning. De OZB tarieven zijn dus gekoppeld aan de WOZ-waarde en geschat wordt dat de WOZ-waarde gemiddeld 8% zal stijgen. In sommige gemeenten is gemiddelde WOZ-waarde hoger dan in andere gemeenten. Amsterdam heeft bijvoorbeeld een hogere gemiddelde WOZ-waarde, namelijk € 418.000 per woning, terwijl het landelijke gemiddelde rond de € 286.000 ligt.  

Vaak zien we dan dat het OZB-tarief iets lager is, zodat de gemeentelijke belasting voor de inwoners niet al te fors stijgt. Daarnaast mogen alle gemeenten zelf de jaarlijkse begrotingen maken en dus ook de tarieven, leges en heffingen - volgens bepaalde richtlijnen - zelf bepalen.

Eigenlijk moet je dus het totaalplaatje bekijken. Het kan namelijk ook zijn dat je, als de WOZ-waarde stijgt en de OZB tarieven dalen, als inwoner toch meer aan lokale heffingen betaalt. We houden de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen voor je in de gaten.

Amsterdam

Het OZB-tarief voor eigenaren van woningen is voor 2021 bepaald op 0,0427% van de WOZ-waarde. De gemiddelde lasten per meerpersoonshuishouden in Amsterdam zijn in 2020 € 656. Voor Nederland is dat € 776 op jaarbasis.

Afvalstoffenheffing Amsterdam met 18 procent omhoog

In het coalitieakkoord is afgesproken om de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken. Omdat de kosten voor de uitvoering van de afvalketen zijn gestegen, is in 2021 sprake van een stijging van de tarieven. Voor huishoudens stijgen de tarieven gemiddeld met 18%.

Den Haag

In Den Haag is de waardestijging van de woningen tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020 gemiddeld 9%.
Het OZB-tarief voor eigenaren van woningen voor 2021 is bepaald op 0,0516% van de WOZ-waarde. In onderstaand voorbeeld wordt de gemiddelde OZB-aanslag 2021 voor een woningeigenaar toegelicht. Hierbij is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 200.000 (belastingjaar 2020) en de gemiddelde waardeontwikkeling (9%).

Woonlasten Den Haag 2021 versus 2020

Utrecht

BghU voert de belastingtaken uit voor de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Er zijn nog geen nieuwe tarieven bekend, maar we houden de publicaties nauwlettend in de gaten. Zodra we meer weten passen we de tabel aan.

Eindhoven

Mede vanwege de coronacrisis gaan we uit van een gematigde OZB-groei, zowel voor woningen als voor niet-woningen. De inkomsten op de onroerend zaakbelasting van eigendom woningen zijn € 36,3 miljoen. Ook hier geldt net als in Aalsmeer dat de gemiddelde WOZ-waarde hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning voor belastingjaar 2021, met waardepeildatum 1 januari 2020, bedraagt in Eindhoven € 290.000.

OZB tarief Eindhoven 2021

De totaalopbrengsten van de OZB, rioolheffing en reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) zijn voor 2021 begroot op € 124,644 miljoen (2020: € 119,199 miljoen)

Afvalstoffenheffing Eindhoven 2021

Dat komt neer op een gemiddelde stijging van € 14. Voor een driepersoonshuishouden stijgen de kosten het hardst, namelijk met € 17.

Groningen

De gemeente Groningen heeft een handige factsheet gemaakt met de begroting. De belastingdruk in Groningen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) ligt boven het landelijk gemiddelde (+15,6%). Dit percentage is toegenomen ten opzichte van de rekening van 2019. Voor 2021 wordt er een stijging doorgevoerd. De OZB tariefstijging in Groningen is voor 2021 vastgesteld op  3,42%.

Gemiddelde woonlasten Groningen 2021

Afvalstoffenheffing Groningen 10% omhoog in 2021

Heel eerlijk geeft de gemeente aan dat er voorgaande jaren een deel van de afvalkosten is gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing. Per 1 januari 2021 zitten er geen middelen meer in deze voorziening. Daarom is een onttrekking niet meer mogelijk. In de begroting  2020 was een onttrekking van 2,3 miljoen euro opgenomen. Deze vervalt voor het jaar 2021. Dit leidt tot een lastenstijging van 2,3 miljoen euro.

Om tot 100% kostendekking van de afvalstoffenheffing te komen, dient het gemiddelde tarief voor de afvalstoffenheffing met circa 10 % te worden verhoogd. Dat betekent:

Tarieven 2021 afvalstoffenheffing:

Tilburg

Ook Tilburg presenteerde onlangs de begroting voor 2021. De prijsontwikkeling voor de onroerendezaakbelasting voor 2021 is bepaald op 1,8%. Opvallend is dat dit betekent dat de lokale lasten in deze gemeente dalen. Dat komt omdat de afvalstoffenheffing daalt. En dat is redelijk uniek gezien de afvalkosten voor de meeste gemeenten flink stijgen door de Diftar regeling. 

De opbrengsten voor de gemeente Tilburg liggen slechts op 45 miljoen euro in 2021. Dat is een minimale stijging van 1 miljoen ten opzichte van 2020.

Almere

Op 13 november 2020 presenteerde gemeente Almere een begrotingsprogramma. In een document van 130 pagina’s (!) wordt nergens duidelijk het OZB-tarief gepresenteerd. De inkomsten vanuit de onroerendezaakbelasting in 2021 worden op bijna 27,5 miljoen euro begroot.

Het OZB-tarief voor 2021 is vastgesteld op 0,1127%.De gemeente gaat uit van een gemiddelde WOZ-waarde stijging van 9,69%. Dat ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 7%.

Breda

Klare taal in de gemeente Breda met een duidelijke weergave van de tarieven voor 2021. Zoals afgesproken, daalt de onroerendezaakbelasting met 1%. Bij een gemiddelde WOZ-waarde van € 240.000 gaan de inwoners hierdoor bij benadering per jaar € 185 betalen. Naar verwachting ligt de gemiddelde WOZ-waarde echter hoger en zal het bedrag nog stijgen.

De totale gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgen in Breda in 2021 met 5,11% ten opzichte van 2020. Voor een eenpersoonshuishouden stijgen de lasten met gemiddeld 4,43% ten opzichte van 2020.

Afvalstoffenheffing stijgt wel flink

Afvalstoffenheffing Breda 2021    

Nijmegen

In Nijmegen betaalt een gemiddelde huishouden volgend jaar € 777 aan woonlasten. Dat bestaat uit € 580 aan onroerende zaak belasting, € 161 voor rioolheffing en € 35 voor afval. Het OZB-tarief in 2020 was 0,2247%. Ze hebben op de website een overzicht gemaakt van de toename van de lokale heffingen.

Wat een duur, gemiddeld of goedkoop huis is, wordt niet weergegeven. Tot enige frustratie van de schrijfster van dit artikel.

Bezwaar maken

Of je veel of weinig OZB belasting betaalt, hangt dus grotendeels af van de stijging van je WOZ-waarde. Deze wordt aan het begin van het jaar door de gemeente per brief aan je bekend gemaakt. Je kan bezwaar maken als je vindt dat je een te hoge WOZ-waarde hebt. Dat moet dan binnen 6 weken na de dagtekening (datum verzending) van de WOZ-beschikking. 

Notities bij dit artikel

Het betreft de voorlopige tarieven. Er kan nog een correctie door de raad van de gemeente worden doorgevoerd. De daadwerkelijke waardestijging van de WOZ-waarde 2020/2021 zal pas medio december, bij het vaststellen van de tarieven OZB 2021, bekend zijn. Voor de bepaling van het OZB tarief 2021 wordt dan direct rekening gehouden met de laatste gegevens. Je ontvangt als inwoner van deze steden rond 28 februari de WOZ-beschikking of het aanslagbiljet. Hier staat de WOZ-waarde van je woning op vermeld en kun je alle definitieve lokale heffingen van de gemeente terugvinden. Je kan geen rechten ontlenen aan genoemde tarieven. 

Bronnen: Er is voor dit artikel gebruik gemaakt van de voorstellen van Colleges van alle gemeenten. Waaronder: 

Margot Boesveld
Vrolijk en een tikkeltje eigenwijs. Sinds 2013 werkzaam bij de Vastelastenbond als marketing coördinator. Expert op het gebied van alles wat er in de vaste lastenwereld gebeurt.
Wil jij altijd op de hoogte zijn van de blogs van de Vastelastenbond?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Ossewaarde reageerde op Vrijdag 20 november 2020 07:25:30

In de meeste steden krijg je een stijging te zien,
Maar stijgen de lonen dan ook, dus de vaste lasten voor een gezin worden groter, zorgverzekering, huur van huis enz.
Dus meer armoede, meer voedselbanken enz
Bekijk ook
Inwoners van deze gemeenten hebben de hoogste energierekening. En dit is waarom.
De gemiddelde energierekening in Nederland looopt nogal uiteen. De Vastelastenbond keek naar de cijfers van de energierekening in verschillende woonplaatsen in Nederland. Rozendaal, Blaricum en Laren...
In deze provincies staan de meeste geschikte huizen voor zonnepanelen
Steeds meer gemeenten zijn overtuigd van het benutten van daken voor zonne-energie. Zowel dakoppervlakken van woningen (zowel huur als koop), maar ook daken van gebouwen zoals scholen,  sporthal...
Geldtips voor het einde van het jaar
Play your cards right. Een gezegde dat betekent: ga op de juiste manier met een situatie om, zodat je er in slaagt te krijgen wat je wilt. Het einde van het jaar is in zicht. Soms zijn er r...

Populair

Word gratis lid van de Vastelastenbond
Als lid van de Vastelastenbond begin je meteen met profiteren:
  • Gratis WOZ-waarde check
  • Advies over al je energievragen
  • Energiefeitjes & bespaartips in je mailbox
  • Jaarlijks adviesgesprek over je vaste lasten

Lees hoe we anderen hebben geholpen

10
Gewoon perfect ontzorgt.
Een uitstekende klantenservice. Op, voor mij serieuze, vragen krijg ik vlot en duidelijk antwoord.
9
Keurig geregeld
Alles keurig op tijd geregeld.
10
Geen omkijken naar
Alles prima en automatisch geregeld.
30-10-2019 Nico, Woerden
21-10-2019 Jan, Cuijk
21-10-2019 Jaap, Schiedam