Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op WOZ-waarde

Bespaar € 250,- op WOZ-waarde

Door bezwaar te maken op je WOZ-waarde

Gemiddelde besparing bij succes
(40% van de bezwaren is succesvol)

€250,-
besparing p.j

Meer informatie

WOZ-waarde stijging (6 tot 8 procent) en stijging gemeentelijke belastingen 2021

Dinsdag 01 september 2020 10:00Margot Boesveld
Naar verwachting stijgen de WOZ-waarden volgend jaar tussen de 6 - 8 % in 2021. Lastenverzwaring voor inwoners door corona-crisis.

Naar verwachting stijgen de WOZ-waarden volgend jaar tussen de 6 - 8 % in 2021. Lastenverzwaring voor inwoners door corona-crisis.

Naar verwachting stijgen de WOZ-waarden volgend jaar tussen de 6 en 8 procent. Dat blijkt uit voorspellingen van de Waarderingskamer. Dat betekent dat de gemiddelde WOZ-waarde in 2021 tussen de 262.000 en 268.000 euro komt te liggen. Een hogere WOZ-waarde betekent hogere belastingen. Dit in combinatie met een stijging van deze (gemeentelijke) belastingpercentages betekent dat de huiseigenaar naar verwachting in 2021 duurder uit is. Enige compensatie voor de lastenverzwaring van inwoners is de daling van het eigenwoningforfait.  

Enerzijds heeft de corona-crisis geen effect op de WOZ-waarden van woningen in 2021. Anderzijds heeft de corona-crisis wél invloed op de gemeentelijke belastingen, omdat veel gemeenten een forse inkomstendaling (parkeerkosten en toeristen) moeten compenseren.  Amsterdam alleen al loopt ruim 280 miljoen euro aan inkomsten mis. Bovendien nemen de uitgaven voor de bijstand flink toe. Dat gebeurt waarschijnlijk door het verhogen van de onroerendezaakbelasting en afvalstofheffing in 2021. Beide ontwikkelingen zijn nadelig voor de huiseigenaar. We zijn benieuwd hoe gemeenten hier volgend jaar mee omgaan. 

Verwachtingen WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen 2021

  • WOZ-waarde stijgt 6 tot 8 procent
  • Onroerendezaakbelasting 2021 omhoog door corona-crisis moeilijk te voorspellen
  • Afvalstoffenheffing omhoog in 2021
  • Eigenwoningforfait naar beneden 0,5 procent

WOZ-waarde stijgt met 6 tot 8 procent

Door de stijgende prijzen van woningen gaan de WOZ-waarden in 2021 waarschijnlijk met 6-8 % omhoog. dat betekent dat de gemiddelde WOZ-waarde in 2021 wederom ongekend hoog is. De hoogte van je WOZ-waarde is bepalend voor de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb). Daarom is het belangrijk om je WOZ-waarde goed te controleren en eventueel bezwaar te maken. Je bent vrij om bezwaar te maken en de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de WOZ-waarde is heel laagdrempelig. Tegenwoordig hebben steeds meer gemeenten het beter op orde en kun je bij veel gemeenten via een telefoontje (vaak een speciaal nummer) de juistheid van de WOZ-waarde controleren. Je kan zelf ook eerst de stijging van je WOZ-waarde uitrekenen ten opzichte van vorig jaar en bij een forse stijging alsnog bezwaar maken. Dit kun je controleren op het WOZ-waardeloket of je kan ons stappenplan WOZ-waarde controleren volgen.

1. Waarom heeft de corona-crisis geen invloed op de WOZ-waarde in 2021? 

Voor het jaar 2021 geldt de waardepeildatum 1 januari 2020. Rondom deze waardepeildatum waren transactieprijzen nog niet beïnvloed door de coronacrisis. Dus als jouw gemeente zuiver kijkt naar de situatie op de waardepeildatum dan kan op basis van de marktprijzen tot en met februari 2020 een goede inschatting gemaakt worden van het marktniveau op de waardepeildatum 1 januari 2020 en het verschil met het marktniveau op de waardepeildatum 1 januari 2019. (bron: waarderingskamer augustus 2020)

2. Heeft de corona-crisis invloed op de WOZ-waarde in 2022? (waardepeildatum 1-1-2021)

Je zou kunnen denken dat er in 2022 en verschuiving van het probleem plaatsvindt. Vooralsnog wordt er verwacht dat volgend jaar de prijzen 2 procent in marktwaarde zullen dalen. Maar de waarderingskamer geeft aan dat ook als uit de marktanalyse zou blijken dat verkoopcijfers in de loop van 2020 een daling laten zien, de coronacrisis geen ‘specifieke voor een onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid’ is, zoals bedoeld in artikel 18, derde lid onder c, van de Wet WOZ. (bron: waarderingskamer augustus 2020)

Onroerendezaakbelasting 2021 omhoog of gelijk?

Gemeenten hebben het moeilijk omdat de corona-crisis zorgt voor tekorten (toerisme en parkeren). Door de coronacrisis dreigen gemeenten verder in financiële problemen te raken. Inkomsten verdwijnen als sneeuw voor de zon, terwijl coronagerelateerde kosten zich opstapelen. (zie ook het artikel in de Volkskrant)

Voor dit jaar (2020) staan de tarieven van de gemeentelijke belastingen al vast en kunnen gemeenten weinig doen om de lagere opbrengsten te compenseren. Normaal gesproken worden de ozb-tarieven per gemeente vastgesteld door de gewenste opbrengst te delen door de belastinggrondslag. Een hogere woz-waarde betekent bij gelijkblijvende opbrengst normaliter een een lager tarief van de onroerendezaakbelasting. Maar voor 2021 is dit anders. En dat zit in gelijkblijvende opbrengsten. Veel gemeenten kampen met een tekort. Als de overheid niet bijspringt, is het verhogen van de gemeentelijke belastingen in 2021 voor veel gemeenten de enige optie.

Gelukkig is er op 31 augustus jl. bekend gemaakt dat Gemeenten, provincies en waterschappen een tweede steunpakket van € 777 miljoen krijgen voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door corona. Dat hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën laten weten. Met deze steun kunnen lokale en regionale overheden de dienstverlening aan hun inwoners op peil houden. Je kan het hele bericht lezen op de website van de Rijksoverheid: Aanvullende compensatie voor gemeenten. Of daarmee een stijging van de gemeentelijke belastingen van de baan is, moet nog blijken. Elke gemeente gaat hier anders mee om. De een zal er voor kiezen om de buffers in te zetten, maar andere gemeenten hebben geen toereikende buffer om dit op te vangen.

Afvalstoffenheffing omhoog in 2021

Ieder huishouden moet afvalstofheffing betalen. Met deze inkomsten kan de gemeente jouw huisvuil ophalen en verwerken. Sommige gemeenten zijn al weer bezig met het vaststellen van de gemeentelijke belastingen voor 2021. Deze worden elk jaar vastgesteld door de College Burgemeester en wethouders.

De gemeente Oss (Noord-Brabant) heeft bijvoorbeeld al laten weten dat huishoudens in 51 euro meer gaan betalen. Zo gaat de gemeente in 2021 de tarieven van de milieustraat verhogen, kleinere containers verstrekken en restricties voor ondergrondse containers invoeren. Ook de gemeente Zaanstad geeft aan dat ze (door een nieuwe overeenkomst met HVC) genoodzaakt zijn de tarieven te verhogen. Eind september van dit jaar (2020) zullen veel gemeenten het plan voor komend jaar bekend maken.

Eigenwoningforfait naar 0,5%

Er is gelukkig ook nog een beetje goed nieuws. Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 daalt in 2021 van 0,6% naar 0,5%. Door een lager eigenwoningforfait stijgt ook de aftrekpost eigen woning. Deze verlaging compenseert de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. 

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Rene Claassen

De zin in uw artikel: Een hogere WOZ-waarde betekent hogere belastingen, klopt natuurlijk niet. Ook bij een lagere WOZ waarde kan de belasting omhoog gaan. Het is de OZB begroting gedeeld door de WOZ waarde die het tarief bepaald. Beetje slordig deze zin.

Maandag 02 november 2020 15:43

Plaats een reactie

Lees meer over WOZ-waarde

Een juiste WOZ waarde heeft voor een huurder zowel een offensief belang (niet verhogen van de WOZ waarde) als een defensief belang (geen huurverhoging in de toekomst)”.

Uitspraak Hoge Raad: huurders hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen WOZ-waarde

Zaterdag 21 maart 2020 07:19

Gisteren is er een eind gekomen aan drie jaar juridische strijd. De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan dat huurders ook een belang hebben bij de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde. Daarom ...

Lees meer
Verdriedubbeld WOZ-bezwaren (peildatum 6 maart 2020)

Drie keer zoveel WOZ-waarde bezwaren ten opzichte van 2019

Maandag 09 maart 2020 12:18

Het aantal WOZ-bewaren sterk is toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de huishoudens waar de WOZ-waarde meer dan 8% is gestegen maken dit jaar bezwaar. Koplopers zijn momenteel de p...

Lees meer
Complexiteit van de Wet WOZ en toename bezwaren zorgen voor extra werkdruk bij gemeenten

Wmo en afvalheffingen mokerslag voor gemeenten én huiseigenaar

Maandag 02 maart 2020 10:12

De afgelopen jaren worden er veel meer taken overgeheveld vanuit de Rijksoverheid naar de gemeenten. Ook kampen veel gemeenten met een kostenstijging van bijvoorbeeld Wmo en jeugdzorg én zijn d...

Lees meer
Dirk-Jan Wolfert Vastelastenbond: Maak huiseigenaren niet de dupe van verkeerd ingeschatte WOZ-waarde

Te hoog geschatte WOZ-waarden kost huishoudens 312 miljoen

Donderdag 20 februari 2020 07:50

PERSBERICHT 20-02-2020: Nederlandse huishoudens betalen komend jaar naar verwachting ruim 312 miljoen teveel door te hoog ingeschatte WOZ waarden. Het grootste gedeelte van het teveel betaald...

Lees meer