Met het landelijk hoogspanningsnet worden de elektriciteitsnetwerken bedoeld die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een spanningsniveau van 220 kV of hoger. Hiernaast vallen ook de landsgrensoverschrijdende netten op een spanningsniveau van 500 V of hoger onder dezelfde noemer; het landelijke hoogspanningsnet.

Het voordeel van hoogspanning voor een landelijk netwerk is dat het vervoervolume hoger en het energieverlies juist lager is dan bij een laagspanningsnetwerk. Voordat de elektriciteit vanuit het landelijk hoogspanningsnet geschikt is voor afname voor consumenten wordt door middel van verdeelstations de stroom naar een lagere waarde omgezet. Zo wordt de energie éérst op grootschalige en krachtiger wijze vervoerd via het hoogspanningsnet, om vervolgens na afzwakking in kleinere volumes bij uw woning of bedrijfspand te worden afgeleverd via laagspanningsnetten.

Vragen over het energienetwerk?

Heeft u vragen of opmerkingen aangaande het netwerk voor energie of energie in het algemeen? Neem dan contact op met Vereniging de Vastelastenbond.

We hebben als inkoopcollectief en belangenbehartiger sinds 2004 grote expertise in huis als het gaat om alles dat met energie te maken heeft, en helpen u graag op weg met onafhankelijk en betrouwbaar advies! Des te meer consumenten dat weten, hoe beter we de markt voor ons allemaal kunnen laten werken…

Meer over energie

Vereniging de Vastelastenbond biedt als inkoopcollectief en belangenbehartiger graag elke consument zo veel mogelijk toegang tot informatie over de energiemarkt en álles wat daarmee te maken heeft.

Klik op de links voor aanvullende informatie: