Het leveranciersmodel is sinds augustus 2013 in werking getreden in Nederland, en verving het netbeheerdersmodel. In tegenstelling tot het netbeheerdersmodel heeft de klant in het leveranciersmodel slechts een contractuele relatie met de leverancier.

Verschillen met voorheen

Het belangrijkste verschil voor consumenten is dat bij het leveranciersmodel alle energiekosten op één rekening worden gepresenteerd. Voorheen ontvingen consumenten aparte rekeningen voor energie enerzijds en netwerk- en transportkosten anderzijds. De consument ontvangt vanaf 2013 dus een gezamenlijke rekening voor zowel de verbruikte energie als de netwerk- en transportkosten van de energieleverancier. 

Marktmodel energie

In principe gaat u als consument met de energieleverancier én de netwerkbeheerder een overeenkomst aan. De energieleverancier is verplicht om stroom en gas te leveren en brengt alles op 1 factuur in rekening. De netwerkbeheerder is verantwoordelijk voor de aansluitwaarde, meters in uw woning en het transport van de energie. 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Bijkomende gemakken

Een ander bijkomend gemak voor consumenten is dat de energieleverancier bij wie men een energiecontract afsluit per volmacht in staat wordt gesteld om bijvoorbeeld namens u uw meterinstellingen te wijzigen of informatie over uw energiemeters in te winnen bij uw regionale netwerkbeheerder. In elk sinds augustus 2013 aangeboden energiecontract is deze volmacht opgenomen.

Meer informatie over energie

Wilt u meer weten over energie, gas en elektriciteit in Nederland? Bekijk dan de volgende pagina’s eens:

…of neem contact met ons op om uw vragen persoonlijk te stellen en/of vrijblijvend overstapadvies betreffende de verschillende contractvormen die wij aanbieden, in samenwerking met verschillende energieleveranciers. Wij helpen u graag verder!