Vergelijkbaar met plutonium, is plutonium een brandstof die wordt gebruikt bij kernsplitsing in kerncentrales. Plutonium wordt ook gebruikt voor toepassingen in kernwapens.

Het scheikundige element met symbool Pu werd ontdekt door Glenn Seaborg.

Nadelen plutonium voor energie

Er kleven nadelen aan het gebruiken van plutonium voor de opwekking van elektriciteit. Het afvalmateriaal dat ontstaat kan tot tienduizenden jaren in de toekomst radioactief blijven. Radioactiviteit heeft een grote impact op flora en fauna.

Doordat de veilige opslag en verwerking en het transport van kernafval grote maatschappelijke, veiligheidstechnische en economische kanttekeningen kent, is kernenergie uit reactoren geen populaire keus als het gaat om consumentenenergie in Nederland.

Als alternatief voor stroom die door middel van garanties van oorsprong wordt vergroend, kan de Nederlandse energieafnemer ook kiezen voor 100% in Nederland opgewekte groene stroom.

Ook via Vereniging de Vastelastenbond kunt u voor 100% Nederlandse groene stroom kiezen. Met collectieve korting uiteraard!

Meer informatie over energie

Wilt u meer weten over energie, gas en elektriciteit in Nederland? Bekijk dan de volgende pagina’s eens, of neem contact met ons op om uw vragen persoonlijk te stellen.