Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op
Energierekening

Bespaar honderden euro's op je Energierekening

Energie vergelijken én overstappen

Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!

Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)

Meer informatie

Duurzaamheid is een belangrijk begrip in de 21ste eeuw. Maar wat is duurzaamheid? Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en  economie om de aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de komende generaties. Het voorzien in onze eigen behoeften moet dus in evenwicht zijn met dat wat de aarde aankan.

People, Planet, Profit (3p’s)

Duurzaamheid heeft dus veel te maken met mens (people), milieu (planet) en economie (profit). Het is namelijk belangrijk dat de huidige generatie goed zorgt voor het milieu en denkt aan de toekomstige generaties. Als alle fossiele brandstoffen nu verbruikt worden ontstaat er een groot probleem voor de toekomstige generaties. Ook CO2-uitstoot en opwarming van de aarde zijn zaken die geschaard worden onder het begrip duurzaamheid.

Energie en duurzaamheid

In de energiemarkt is duurzaamheid ook een belangrijk begrip. Steeds meer leveranciers bieden groene energie aan. Sommige leveranciers inmiddels ook groen gas. Steeds meer burgers en bedrijven wekken zelf energie op of besparen op energie door energiebesparende maatregelen te nemen. Dit zorgt er samen voor dat de energiemarkt aan het veranderen is. Een duurzamere energiemarkt zorgt ervoor dat de fossiele brandstoffen minder snel opraken. Zo kunnen komende generaties hier ook nog gebruik van maken.

Duurzaamheid in Nederland

Duurzaamheid staat in Nederland op de politieke agenda. In 2013 heeft Nederland diverse duurzame afspraken vastgelegd in het energieakkoord. De belangrijkste afspraken zijn:

1. In 2020 was 14% hernieuwbare energie en in 2023 dient dit 16% te zijn. duurzaamheid
2. 15.000 nieuwe banen door duurzame energie en energiebesparende maatregelen. 
3. Subsidie voor huisisolatie
4. Alle huizen een energielabel

Daarnaast is Nederland een van de 195 ondertekenaars van het internationale klimaatakkoord. Op basis van beide akkoorden worden concrete plannen ontwikkeld om ons land en de wereld duurzamer te maken.

Kabinet Rutte III heeft hier ook een hoofdstuk aan gewijd in het regeerakkoord. Een van de maatregelen is het uitbreiden van het aantal windmolens.

Tevens vervullen gemeenten een belangrijke rol bij het duurzamer maken van de samenleving d.m.v. subsidies en voorlichting. Thuisgemeente van de Vastelastenbond, Eindhoven, heeft zichzelf als doel gesteld om in 2045 de duurzaamste stad van Nederland te zijn.

Ook stichtingen en (particuliere) organisaties zetten zich in voor meer duurzaamheid in Nederland. Zo organiseert stichting Urgenda ieder jaar op 10 oktober de dag van de duurzaamheid. Op deze dag organiseren maatschappelijke organisaties, burgers, scholen, overheden en bedrijven samen allerlei duurzame activiteiten.

Duurzaam ondernemen

Ook bedrijven dragen dus bij aan meer duurzaamheid. Duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn tegenwoordig belangrijke begrippen binnen bedrijven. Het kan een onderscheidende factor zijn ten opzichte van de concurrentie, maar kan ook zorgen voor kostenbesparingen. Ook bij duurzaam ondernemen draait het om de juiste balans te vinden tussen people, planet en profit.

Duurzaam bouwen

Bij het bouwen of verbouwen van huizen of (bedrijfs)panden zijn er diverse maatregelen te nemen om het huis te verduurzamen. Het aanbrengen van isolatie is de meest gebruikte maatregel. Hiermee blijft de warmte langer in het huis en dit zorgt voor minder (gas)verbruik en ook lagere energiekosten.

Ook zijn er tegenwoordig duurzame manieren om het huis te verwarmen, zoals het gebruik van een warmtepomp, zonneboiler of pelletkachel

Hierbij wordt er dus geen of minder gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen en is er minder CO2 uitstoot.

Duurzaam bouwen is echter meer dan het nemen van energiebesparende maatregelen De volgende zaken vallen ook onder duurzaam bouwen:
1. Duurzame materialen gebruiken die rekening houden met het milieu en de gezondheid van de bewoners en gebruikers.
2. Goede ventilatie, zodat vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen voorkomen wordt.
3. Prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden.
4. Hergebruik van sloopmateriaal d.m.v. duurzaam slopen.
5. Verantwoord watergebruik.
6. Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen opraken.

Duurzaamheid en de Vastelastenbond

De Vastelastenbond is voorstander van meer duurzame energie en biedt daarom in de VasteLastenBundel een duurzaamheidscheck aan. Dan weet je precies hoe je jouw woning het beste kan verduurzamen.