Het klimaatakkoord: dit betekenen de klimaatplannen voor jouw portemonnee
Donderdag 04 juli 2019 16:52:58
Uitleg over warmteplan, subsidie en klimaat akkoord.

Het klimaatakkoord raakt iedereen. Boeren, het bedrijfsleven en ook huiseigenaren. Vooral het aanpassen van het vervoer en het verhogen van de gasprijs voor de Nederlandse huishoudens laten hun sporen achter. Welke gevolgen het klimaatakkoord voor u heeft kan u in dit artikel lezen. Lees ook: Wat gaat de verduurzaming u kosten.

Het Klimaatakkoord is een pakket aan maatregelen, met een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak, waarmee het doel: broeikasgasemissies met 49% reduceren behaalt moet worden. Hiervoor zijn verschillende maatregelen nodig. De belangrijkste hiervan is het stoppen van elektriciteitsproductie met kolen in 2030. Om dit te kunnen realiseren zijn er andere overheidsbesluiten opgenomen in het klimaat akkoord. Wij vatten de belangrijkste zaken voor u samen.

Gevolgen voor Nederlandse huishoudens | De belangrijkste maatregelen

 • Uw woning (subsidie of fonds) verduurzamen: U wordt gestimuleerd om uw woning te verduurzamen door te isoleren, zonnepanelen te installeren, een warmtepomp, Elektrische Cv-ketel aan te schaffen.
 • Warmtenet: Het kan zijn dat uw woning in de toekomst op het warmtenet wordt aangesloten. Uw gemeente moet de binnen u en twee jaar een warmteplan gereed hebben en aangeven wanneer welke wijk in Nederland van het gas af gaat.
 • Wordt u aangesloten op een warmtenet, dan kan uw CV ketel weg) (lees ook: warmteplan zo werkt dat)
 • Vanaf 2025 geen nieuwe snorfietsen meer verkocht
 • Vervoer: Vaker met de trein en er wordt geïnvesteerd in fietsenstallingen.
 • Rekeningrijden: In plaats van autobezit betaalt u voor naar rato van het aantal gereden kilometers (wegen)belasting. De bedoeling is dit rond 2026 in te voeren
 • In 2030 zijn alle nieuw verkochte auto's elektrisch. Om de aanschaf te stimuleren hoeft er tot 2024 geen aanschafbelasting te worden betaald voor een elektrische auto, daarna gaat een vast bedrag van 360 euro per auto gelden. Het kopen van een elektrische auto wordt gesubsidieerd. Het precieze bedrag aan subsidie wordt in 2020 bekend gemaakt.
 • Parkeren voor elektrische auto’s wordt goedkoper.
 • Land- en tuinbouw kunnen rekenen op meer geld: Er komt subsidie voor boeren die duurzamer werken. Het kabinet investeert bijna 1 miljard euro extra voor verduurzaming en het terugdringen van de veestapel.
 • De Nederlandse industrie krijgt vanaf 2021 te maken met een CO2-belasting: eerst betalen bedrijven 30 euro over elke ton CO2 die te veel wordt uitgestoten. Dat bedrag kan oplopen tot 150 euro per ton in 2030
 • Voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland dicht zijn. Er zijn er nu nog vijf. Vast staat al dat de Hemwegcentrale in Amsterdam op 1 januari wordt gesloten

Fondsen en subsidies

Het kabinet stelt voor diverse maatregelen fondsen en subsidies beschikbaar. Deze regelingen worden in de toekomst weer versobert. Er zijn een aantal regelingen voor particulieren voor zelf opgewekte energie:

 • ISDE-subsidie voor de investeringskosten van warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en
 • Biomassaketels. Lees ook: https://www.vastelastenbond.nl/duurzaamheid/subsidie-duurzaamheid-isde-seeh/
 • SEEH weer van kracht: https://www.vastelastenbond.nl/blog/seeh-subsidie-weer-beschikbaar-voor-huiseigenaren/ In 2019 en 2020 wordt de Subsidie op Energiebesparing in Eigen Huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor in totaal € 84 miljoen euro. Ook wordt een programma ontwikkeld om woningeigenaren op korte termijn te stimuleren om laagdrempelige energiebesparende maatregelen te nemen. Hiervoor is € 93 miljoen beschikbaar, gericht op het adviseren en ondersteunen van woningeigenaren. Naar verwachting kunnen woningeigenaren vanaf september 2019 hun subsidieaanvraag indienen.
 • Warmtefonds: Het kabinet wil tot 80 miljoen aan subsidies beschikbaar stellen voor huiseigenaren om te investeren in warmtepomp, hybridekachels
 • Salderingsregeling voor energie die wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Tot 1 januari 2023 kan u nog salderen zoals dat nu gebeurt. Van 2023 tot 2031 zal de salderingsregeling langzaam afgebouwd worden. Daarna ontvangt alleen een vergoeding van uw energieleverancier voor de terug geleverde stroom en dus geen belastingkorting meer. U kan hier alle regelingen van de energieleveranciers lezen. 
 • Postcoderoosregeling voor gezamenlijk opgewerkte energie. Zie voor de verschillende mogelijkheden www.energiebesparendoejenu.nl.

Heeft u vragen over verduurzaming en welke consequenties dit voor u heeft? Neem contact op met de Vastelastenbond. Wij infomeren u graag over de mogelijkheden. Zowel voor de kleine als de grotere portemonnee.

Share thisShare this

J, van den Berg reageerde op Dinsdag 30 juli 2019 15:52:31

De doelstelling van de regering om in 2030 de uitstoot van CO2 te halveren en in 2050 geheel tot nul te verminderen gaat men niet halen. De enige mogelijkheid zou zijn om vanaf nu een nationaalbrede energiebron te benutten die geen CO2 uitstoot. Die zijn er twee: kernenergie en waterstofgas. Kernenergie staat in een kwaad gerucht vanwege de afvalstoffen, maar alle tegenstanders moeten wel bedenken dat de energie die we nu gebruiken in Europa voor een groot deel wordt opgewekt door tientallen kerncentrales in Frankrijk en Duitsland. Nieuwe technieken als kernfusie moeten z.s.m. worden toegepast resp. gebruiksklaar worden gemaakt. Een betere oplossing is waarschijnlijk grootschalig gebruik van waterstofgas. Dat kan gebruikt worden voor verwarming, zowel particulier als industrieel, transport: auto's, schepen, treinen en binnenkort misschien vliegtuigen. Voordeel voor privégebruik van waterstofgas is dat het benodigde leidingstelsel er al ligt. En de besparing op b.v treinverkeer is duidelijk. Alle bovenleidingen en bovenleidingmasten kunnen verdwijnen (het aanbrengen van 'diesel'/waterstofunits aan treinstellen is waarschijnlijk het minste probleem) wat een kostenbesparing dat al oplevert. Op deze punten zou de overheid zich moeten concentreren en in investeren en niet op allerlei scenario's die onbetyaalbaar worden voor de burger.

Hans reageerde op Zondag 21 juli 2019 06:53:57

De hele CO2-hysterie is gebaseerd op een verdienmodel voor banken, heeft niets met het klimaat te maken, dit luidt de ondergang van de EU in, gelukkig maar!

Edwin reageerde op Zaterdag 20 juli 2019 13:58:18

Het is straks allemaal niet meer te betalen , wij rijden een oude auto uit 1997 , dit is niet zonder reden natuurlijk want als we het geld ervoor hadden had ik een andere gekocht. Straks een oudere elektrische auto rijden? Die accu's gaan echt geen 20 jaar mee , die auto's staan binnen 15 jaar, als ze het halen bij de sloop. En een oud huis ,zoals ik heb, uit 1900 met een warmtepomp? Gaat niet lukken. Moet er eerst voor duizenden euro's geïsoleerd worden. Gas wordt duur dus betalen maar!!!!!! Mischien moet ik er naast mijn 40 tot 50 uur werken een baantje bij nemen snachts om toch nog een beetje te kunnen leven.

Lammie Meems reageerde op Zaterdag 20 juli 2019 13:04:04

Mensen wordt wakker. Door het kappen van bomen wat juist er voor zorgt dat de klimaat op peil is.
Door het plaatsen van zonnepanelen los je dit probleem niet op, ook niet door het sluiten van kolencentrales.
Wat doen ze met de zonnepanelen als ze op zijn of stuk gaan? Waar worden ze dan gedumpt?

Er is al een apparaat ontwikkeld wat alleen nog maar in de stopcontact van ieders meterkast geplaatst hoeft te worden en we hebben gratis energie.
De regering houd dit tegen - macht willen houden over de bevolking. Ze voor alles waar maar geld uit te slaan is in eigen portemonnee te stoppen.

Kinderarbeid tolereren omdat zij zo nodig iedereen VERPLICHT een elektrische auto laten rijden, of je het je kunt veroorloven of niet.

Geloof de politieke partijen niet. Het maakt ze geen donder uit.
Ik heb alle politieke partijen aangeschreven omdat ik tegen G5 ben en geen enkel partij die gereageerd heeft.
Zelfs met het bewijs van de uitvinder wat G5 voor de mensheid, dierenrijk als ook de plantenrijk doet maakt ze niets uit.
Ze roeien de mensheid uit zodat er minder geld uitgegeven hoeft te worden en zij het geld weer in eigen broekzak kunnen steken.

Het is een grote rovers organisatie die over lijken gaan en geen rekening houden met de bevolking.

Arie reageerde op Vrijdag 19 juli 2019 12:30:22

Het is gemakkelijk besluiten te nemen die anderen moeten betalen.
Gr. Arie

F. Ulrich reageerde op Vrijdag 19 juli 2019 10:44:33

Er wordt geloof ik gedacht dat elke huis eigenaar geld heeft, maar dat zit in de stenen waar hij in woont, dat wil dus niet zeggen dat hij ook geld heeft voor alle kosten die klimaat neutraal maken van de woning met zich meebrengt.

Elle reageerde op Vrijdag 19 juli 2019 09:11:27

Ik vind het niet kloppen dat elektrische auto s niet of veel minder hoeven te betalen voor parkeren en het gebruik van de weg.
Ondanks dat ze elektrisch rijden , maken ze wel gebruik van de weg zelf en alles wat erbij hoort. Dus ook voor gebruik betalen net als andere gebruikers.

hillegonda reageerde op Vrijdag 19 juli 2019 00:48:23

Het klinkt allemaal zo gemakkelijk, wij hebben gas ketels voor warmte en water ,in een complex met 40 appartementen en allemaal zijn eigen ketel.
Hoe wil men hier waterpompen of wat nodig is realiseren. Wat gaat dit kosten en wat wordt er door berekend op de huur. Het lijkt er op dat Nederland weer haantje de forste wil zijn. Laten wij eerst maar zorgen dat iedereen dit kan betalen, want geld gaat het kosten. Eerst zien en dan geloven. Overheid wordt eens nuchter en reeel daar hebben wij als Nederlandse inwoners meer aan. In sprookjes geloven wij niet meer.

Jan van der Meij reageerde op Donderdag 18 juli 2019 23:49:04

Dit was te verwachten het gaat alleen maar om geld uit je zak te kloppen.Dit Klimaat akkoord is de grootste diefstal in de wereld . Het is een grote leugen en de mensen trappen erin omdat ze gehersenspoeld zijn of bang gemaakt.
Dit is mijn mening ,ik was voor duurzaamheid maar nu niet meer.

Dwars reageerde op Donderdag 18 juli 2019 22:26:05

Mijn woning is mijn pensioen, gaan ze dat nu ook al belasten met allerlei kosten voor die stomme energietransitie? Betaalt de regering de rekening van de transitie?

Anita reageerde op Donderdag 18 juli 2019 22:17:15

hoe gaat dat met huurhuizen?ik heb maar een uitkering en kan mij geen electriche fornuis permitteren. ook geen nieuwe ketel. zorgt de verhuurder voor de nieuwe electra ketel?Ik vid dit erg waardeloos. Er word geen rekening ghouden met de minima.

Onze medewerker: Margot reageerde op: Vrijdag 19 juli 2019 09:54:11
REACTIE VASTELASTENBOND:
De PVDA vindt dat Huurders die vanwege het Klimaatakkoord te maken krijgen met hogere lasten zonder dat zij daar iets aan kunnen doen, moeten daarvoor worden gecompenseerd. Alle partijen in de Tweede Kamer stemden 4 juli jl. met dat voorstel in.

Het kabinet is nu aan het kijken hoe huurder gecompenseerd kunnen worden. Het gaat om huurders met een huurbaas die niet verduurzaamt, kopers van corporatiewoningen die in slechte staat verkeren en mensen die aangesloten zijn op een warmtenet.

Een idee is bijvoorbeeld om het energielabel zwaarder mee te tellen in het puntensysteem waarmee je de maximale huursom kunt berekenen. Een niet-duurzaam huis, krijgt zo een lagere huurprijs.

U kan dit als huurder op het nieuws volgen.

Met vriendelijke groet,
Margot, De Vastelastenbond

J ten Hoope reageerde op Donderdag 18 juli 2019 22:07:45

wat wordt gedaan aan het vliegverkeer? wanneer houd het eens op met dat oorlog voeren? en de heel vele andere die er maar op los blijven verbranden? want daar hoort niemand over. het is gewoon de hard werkende burger, nog meer uit de loonzak teplukken.

J. van Pelt reageerde op Donderdag 18 juli 2019 20:43:39

In jullie artikel gaan jullie ervan uit dat iedereen een eigen (koop)woning heeft. Maar hoe zit het huurders? Die kunnen zelf niet veel regelen en zijn afhankelijk van de woningcorporaties. Wat zal dat betekenen voor de huren die nu al bijna niet meer te betalen zijn?
Onze medewerker: Margot reageerde op: Vrijdag 19 juli 2019 09:56:36
Geachte heer van Pelt,

Voor huurders wordt het inderdaad een andere aanpak en dit kan voor problemen zorgen. Het is de eigenaar van het pand (verhuurder) of woning corporatie die met de verduurzaming aan de slag moet. Daarnaast stemde afgelopen week het kabinet er mee in dat huurders met een huurbaas die niet verduurzaamt, kopers van corporatiewoningen die in slechte staat verkeren en mensen die aangesloten zijn op een warmtenet gecompenseerd moeten worden.
Hoe dit gaat gebeuren moet de komende maanden duidelijker worden.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Margot, De Vastelastenbond

Helma Schell reageerde op Donderdag 18 juli 2019 20:16:24

Ik vind het verschrikkelijk hoe duur alles binnenkort gaat kosten.

Ron Buutveld reageerde op Donderdag 18 juli 2019 19:08:14

Dus een leugen moet betaald worden ?duitsland krijg je geld voor gas aan sluiting! Dit CO2 naar beneden brengen,planten groeien van de CO2,hoe lang worden wij nog bedrogen? Mvg Ron