Het klimaatakkoord: dit betekenen de klimaatplannen voor jouw portemonnee

Publicatie datum: Donderdag 04 juli 2019 16:52:58

verduurzaming van je woning dit kost hetHet klimaatakkoord raakt iedereen. Boeren, het bedrijfsleven en ook huiseigenaren. Vooral het aanpassen van het vervoer en het verhogen van de gasprijs voor de Nederlandse huishoudens laten hun sporen achter. Welke gevolgen het klimaatakkoord voor u heeft kan u in dit artikel lezen. Lees ook: Wat gaat de verduurzaming u kosten.

Het Klimaatakkoord is een pakket aan maatregelen, met een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak, waarmee het doel: broeikasgasemissies met 49% reduceren behaalt moet worden. Hiervoor zijn verschillende maatregelen nodig. De belangrijkste hiervan is het stoppen van elektriciteitsproductie met kolen in 2030. Om dit te kunnen realiseren zijn er andere overheidsbesluiten opgenomen in het klimaat akkoord. Wij vatten de belangrijkste zaken voor u samen.

Gevolgen voor Nederlandse huishoudens | De belangrijkste maatregelen

 • Uw woning (subsidie of fonds) verduurzamen: U wordt gestimuleerd om uw woning te verduurzamen door te isoleren, zonnepanelen te installeren, een warmtepomp, Elektrische Cv-ketel aan te schaffen.
 • Warmtenet: Het kan zijn dat uw woning in de toekomst op het warmtenet wordt aangesloten. Uw gemeente moet de binnen u en twee jaar een warmteplan gereed hebben en aangeven wanneer welke wijk in Nederland van het gas af gaat.
 • Wordt u aangesloten op een warmtenet, dan kan uw CV ketel weg) (lees ook: warmteplan zo werkt dat)
 • Vanaf 2025 geen nieuwe snorfietsen meer verkocht
 • Vervoer: Vaker met de trein en er wordt geïnvesteerd in fietsenstallingen.
 • Rekeningrijden: In plaats van autobezit betaalt u voor naar rato van het aantal gereden kilometers (wegen)belasting. De bedoeling is dit rond 2026 in te voeren
 • In 2030 zijn alle nieuw verkochte auto's elektrisch. Om de aanschaf te stimuleren hoeft er tot 2024 geen aanschafbelasting te worden betaald voor een elektrische auto, daarna gaat een vast bedrag van 360 euro per auto gelden. Het kopen van een elektrische auto wordt gesubsidieerd. Het precieze bedrag aan subsidie wordt in 2020 bekend gemaakt.
 • Parkeren voor elektrische auto’s wordt goedkoper.
 • Land- en tuinbouw kunnen rekenen op meer geld: Er komt subsidie voor boeren die duurzamer werken. Het kabinet investeert bijna 1 miljard euro extra voor verduurzaming en het terugdringen van de veestapel.
 • De Nederlandse industrie krijgt vanaf 2021 te maken met een CO2-belasting: eerst betalen bedrijven 30 euro over elke ton CO2 die te veel wordt uitgestoten. Dat bedrag kan oplopen tot 150 euro per ton in 2030
 • Voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland dicht zijn. Er zijn er nu nog vijf. Vast staat al dat de Hemwegcentrale in Amsterdam op 1 januari wordt gesloten

Fondsen en subsidies

Het kabinet stelt voor diverse maatregelen fondsen en subsidies beschikbaar. Deze regelingen worden in de toekomst weer versobert. Er zijn een aantal regelingen voor particulieren voor zelf opgewekte energie:

 • ISDE-subsidie voor de investeringskosten van warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en
 • Biomassaketels. Lees ook: https://www.vastelastenbond.nl/duurzaamheid/subsidie-duurzaamheid-isde-seeh/
 • SEEH weer van kracht: https://www.vastelastenbond.nl/blog/seeh-subsidie-weer-beschikbaar-voor-huiseigenaren/ In 2019 en 2020 wordt de Subsidie op Energiebesparing in Eigen Huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor in totaal € 84 miljoen euro. Ook wordt een programma ontwikkeld om woningeigenaren op korte termijn te stimuleren om laagdrempelige energiebesparende maatregelen te nemen. Hiervoor is € 93 miljoen beschikbaar, gericht op het adviseren en ondersteunen van woningeigenaren. Naar verwachting kunnen woningeigenaren vanaf september 2019 hun subsidieaanvraag indienen.
 • Warmtefonds: Het kabinet wil tot 80 miljoen aan subsidies beschikbaar stellen voor huiseigenaren om te investeren in warmtepomp, hybridekachels
 • Salderingsregeling voor energie die wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Tot 1 januari 2023 kan u nog salderen zoals dat nu gebeurt. Van 2023 tot 2031 zal de salderingsregeling langzaam afgebouwd worden. Daarna ontvangt alleen een vergoeding van uw energieleverancier voor de terug geleverde stroom en dus geen belastingkorting meer. U kan hier alle regelingen van de energieleveranciers lezen. 
 • Postcoderoosregeling voor gezamenlijk opgewerkte energie. Zie voor de verschillende mogelijkheden www.energiebesparendoejenu.nl.

Heeft u vragen over verduurzaming en welke consequenties dit voor u heeft? Neem contact op met de Vastelastenbond. Wij infomeren u graag over de mogelijkheden. Zowel voor de kleine als de grotere portemonnee.

Share thisShare this
Er zijn geen nog geen reacties geplaatst. Bent u misschien de eerste die een reactie plaatst?