Een atoom bestaat uit verschillende deeltjes. Het negatief geladen elementaire deeltje wordt de elektron genoemd. Een elektron draagt dus de negatieve lading van een atoom. In kernreactoren worden atomen gesplitst ten bate van de opwekking van elektrische energie. Het opwekken van energie door kernreactoren brengt in volume weliswaar minder afval met zich mee dan bijvoorbeeld kolengestookte energiewinning, maar het afval dat overblijft is zó radioactief dat het toch belangrijke vragen oproept. Mede door de grote risico’s met betrekking tot mens en milieu gelooft de Vastelastenbond niet in het aanbieden van nucleaire energie aan haar leden.

Tot de tijd dat wetenschappers een écht schone manier van kernsplitsing en opwekking van atoomenergie hebben gevonden blijven wij sceptisch. Wij geloven overigens wél in het aanbieden van duurzame energie én energie die op de traditionele ‘grijze’ manier wordt opgewekt. Doe hier uw voordeel mee!

Uw voorschotbedrag en besparing berekenen?

  Begin hier
 

Meer over energie

Vereniging de Vastelastenbond biedt als inkoopcollectief en belangenbehartiger graag elke consument zo veel mogelijk toegang tot informatie over de energiemarkt en álles wat daarmee te maken heeft.

Klik op de links voor aanvullende informatie: