Het Klimaatverdrag wordt ook wel United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) genoemd. Het Klimaatverdrag is een zogenaamd raamverdrag en is in 1992 ondertekend door onder meer de leden van de Verenigde Naties, tijdens de Earth Summit in Brazilië. Inmiddels hebben 192 landen het verdrag ondertekend.

Het Klimaatverdrag heeft als doel om de broeikasgassen te verminderen en daarmee de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het verdrag, ook wel conventie genoemd, is in maart 1994 ingegaan.

In het verlengde van het klimaatverdrag is in 1997 ook het Kyoto Protocol overeengekomen door een groot aantal naties.

Doel van het Klimaatverdrag

Het verdrag biedt de ondertekenende landen een raamwerk waarbinnen gezamenlijke, internationale inspanningen geleverd kunnen worden om klimaatverandering door menselijk toedoen te verminderen en zelfs tegen te gaan.

Help het broeikaseffect te bestrijden

Wist u dat u via inkoopcollectief en belangenbehartiger Vereniging de Vastelastenbond energie kunt afnemen die meehelpt het broeikaseffect te verminderen? Zo helpen we samen de doelstellingen uit het klimaatverdrag sneller werkelijkheid te maken!

In samenwerking met partner Greenchoice biedt de Vastelastenbond namelijk energiecontracten aan waarbij 100% in Nederland opgewekte groene stroom wordt aangeboden en waarbij het aardgas co² gecompenseerd wordt door middel van o.a. bebossing én bescherming van oerbossen.

Vragen over het Klimaatverdrag?

Wilt u meer weten over het Klimaatverdrag? Neem dan eens contact op met de ervaren medewerkers van inkoopcollectief en belangenbehartiger Vereniging de Vastelastenbond.

Meer informatie over duurzaamheid

Klik op de links hier beneden om meer te weten te komen over duurzaamheid, groene energie en bio energie: