Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op Energierekening

Bespaar € 500,- op je Energierekening

Door over te stappen van energieleverancier

Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

€500,- p.j

Meer informatie

Als aanvulling op het Klimaatverdrag werd in 1997 het Kyoto-protocol aangenomen. In het Kyoto-protocol verbinden de industrielanden zich om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008 - 2012 gemiddeld met 5% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. Per land gelden uiteenlopende reductiepercentages.’

Doel van dit alles is de bestrijding van het broeikaseffect.

Vragen over het Kyoto protocol?
Wilt u meer weten over het Klimaatverdrag? Neem dan eens contact op met de ervaren medewerkers van inkoopcollectief en belangenbehartiger Vereniging de Vastelastenbond.

Zelf bijdragen aan emissiereductie

De in het Kyoto protocol overeengekomen emissiereductie zal de uitstoot van o.a. schadelijk co² verminderen mogelijk het broeikaseffect te verminderen.

Ook u kunt uw steentje bijdragen aan emissiereductie en de bestrijding van ‘t broeikassefect, door bijvoorbeeld:

Meer informatie over duurzaamheid

Klik op de links hier beneden om meer te weten te komen over duurzaamheid, groene energie en bio energie: