Aantal WOZ-bezwaren stijgt met ruim 10 procent

Publicatie datum: Dinsdag 02 april 2019 09:07:47

Vereniging de Vastelastenbond ontving afgelopen maand (maart 2019) 10,67% meer aanvragen voor een WOZ-bezwaar dan in maart vorig jaar. stijging woz waarde 2019

Het aantal WOZ-bezwaren is dus fors gestegen. Of deze stijgende lijn representatief is voor de rest van de WOZ-bezwaren in Nederland zal uit cijfers van de waarderingskamer nog moeten blijken.

De bezwaartermijn loopt voor veel huiseigenaren bijna af. De meeste huishoudens (met dagtekening 28-02-2019) hebben tot uiterlijk 10 april om bezwaar te maken. Met uitzondering van Zaanstad,  Groningen en enkele andere kleine gemeenten. Zij hebben - door vertraging vanuit de gemeente -  langer de tijd om bezwaar te maken. Zij ontvingen de brief immers later of zullen deze nog ontvangen.

Verklaring toename WOZ-bezwaren

De toename is te verklaren door:

  • Aantrekken huizenmarkt
  • Stijging verkoopwaarde en economische waarde
  • Meer media-aandacht voor de WOZ-waarde en belastingen
  • Grotere toename WOZ-waarde dan verwacht

Deze toename is te herleiden naar een aantal (marktontwikkelingen), zoals het aantrekken van de huizenmarkt. Door de stijging van verkoopprijzen stijgt ook de economische waarde van de woning. Dit omdat de verkoopwaarde van omliggende/vergelijkbare woningen de WOZ-waarde omhoog stuwen.

Ondanks dat veel gemeenten communiceerden dat de OZB tarieven en de hoogte van de WOZ-waarde beperkt zou stijgen, blijkt in de werkelijkheid dat de WOZ-waarde soms zelfs met 20% tot 30% is gestegen. Dit zorgt ook vaker voor wantrouwen en resulteert vaker in een bezwaar. Uit een poll van de Waarderingskamer (toezichthouder Wet WOZ) blijkt dat bij 72,3% van de huiseigenaren de WOZ-waarde meer gestegen is dan men had verwacht. Ook dit horen wij veel terug van consumenten zegt Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond. Daarnaast speelt de onduidelijkheid rondom de WOZ-bepaling van de gemeente ook een rol. Huiseigenaren willen zekerheid dat de WOZ-waarde goed is ingeschat. Veel woningbezitters weten dat de Wet WOZ door de gemeente wordt uitgevoerd, maar op welke manier de WOZ-waarde wordt vastgesteld, is minder bekend.

Bezwaartermijn loopt af

Voor de personen die op 31 januari de WOZ-beschikking ontvingen is de bezwaartermijn inmiddels verlopen. 7 van de 10 gemeenten stuurt het aanslagbiljet met dagtekening 28-02-2019. Dat betekent dat het gros van de huiseigenaren nog tot 10 april hebben om bezwaar te maken.

Twijfelt u?

U kan middels een aantal stappen zelf de WOZ-waarde controleren alvorens bezwaar te maken. Iedereen is vrij om bezwaar te maken. Er zijn ook gemeenten die de Wet WOZ correct uitvoeren. Om daar een beter beeld van te krijgen kan u cijfers van uw gemeente inzien op de website van de waarderingskamer.

Lees meer:

https://www.vastelastenbond.nl/wozwaardecheck/waarom-bezwaar-maken/

https://www.vastelastenbond.nl/blog/gemeenten-in-de-problemen-met-communicatie-woz-waarde/

https://www.vastelastenbond.nl/blog/20-redenen-om-woz-bezwaar-te-maken/

https://www.vastelastenbond.nl/blog/zonnepanelen-wel-of-geen-invloed-op-woz-waarde/

Share thisShare this
Er zijn geen nog geen reacties geplaatst. Bent u misschien de eerste die een reactie plaatst?