Waardering onroerende zaken: WOZ-waarde

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-wet bepaalt dat de gemeente alle onroerende zaken (WOZ-objecten/eigendommen en woningen) ieder jaar moet  waarderen naar de waarde op een bepaald tijdstip, de zogenaamde waardepeildatum. Dit is dus voor iedere gemeente gelijk. Op basis van de WOZ-waarde worden diverse belastingen bepaald. Gemeenten definiëren hier zelf tarieven voor. Dit is vaak een percentage van de WOZ-waarde. Je vindt alle OZB-tarieven op onze overzichtspagina met alle OZB-tarieven.

Wanneer is de wet WOZ ingevoerd?  

De wet  WOZ werd in 1994 voor het eerst geïntroduceerd en in 1997 landelijk ingevoerd. De wet WOZ is ontstaan vanuit de wens van de Nederlandse overheid om voor het bepalen van belastingen vaste waarden te gebruiken, zodat er geen willekeurige berekeningen als basis werd gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van belastingen. Deze moest voor iedere Nederlander, ongeacht de woonplaats gelijk zijn. Bij de invoering van de Wet WOZ was het streven om de WOZ-waarde, die wordt toegekend aan een pand, voor zo veel mogelijk belastingen als uitgangspunt te gebruiken.

De WOZ-waarde is van invloed op veel belastingen en werkt door in de inkomstenbelasting en zelfs de erfbelasting. Ja zal verstelt staan waar de WOZ-waarde allemaal aan ten grondslag ligt.

  • Gemeenten (voor gemeentelijke belastingen)
  • Belastingdienst (inkomstenbelasting)
  • Waterschap (waterschap -en zuiveringsbelasting)
  • Banken (voor leningen, hypotheken en hypotheekrente)
  • Cultureel Bureau voor Statistiek (CBS)

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

Niet alleen de gemeente en het waterschap gebruikt de WOZ-waarde als basis. De WOZ-waarde ligt ten grondslag aan veel berekeningen voor veel belastingen en wordt dus ook gebruikt door de Belastingdienst. Voor elke belasting wordt een bepaald percentage van de WOZ-waarde gebruikt. Dit wordt jaarlijks aangepast door de Rijksoverheid. Ook de gemeente gebruikt de WOZ-waarde om gemeentelijke belastingen te berekenen.

De Belastingdienst beschikt over de WOZ-gegevens van alle gemeenten. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor:

  • het eigenwoningforfait;
  • de waardering van andere dan eigen woningen in het kader van de vermogensrendementsheffing;
  • de schenk- en erfbelasting voor woningen;
  • de bepaling van de bijtelling privégebruik woning bij de winst uit onderneming; en
  • de beperking van de afschrijving op gebouwen bij de bepaling van de fiscale winst.

Waarom een vaste datum?

De wet WOZ bepaalt dat voor een aantal belastingen één en dezelfde waarde van onroerende zaken (woning/pand/huis) wordt gebruikt. De Wet WOZ schrijft verder voor dat alle onroerende zaken (WOZ-objecten) ieder jaar moeten worden gewaardeerd naar de waarde op een bepaald tijdstip.

Waardepeildatum

De waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld. De waardepeildatum voor de WOZ-waarde ligt altijd een jaar in het verleden. Dat betekent dat  voor het belastingjaar 2023 de waardepeildatum van 1 januari 2022 wordt gebruikt. De WOZ-waarde loopt dus eigenlijk één jaar achter op de 'werkelijke waarde'. 

WOZ-beschikking

Dit is de brief die de gemeente stuurt. Sommige gemeenten gebruiken ook aanslagbiljet, WOZ-bepaling of Gemeentelijke belastingen als onderwerp van de brief.

Dagtekening

De datum waarop de WOZ-beschikking verstuurd is.
De meeste gemeenten sturen de brief op 28 februari. Slechts 10 % van de 355 gemeenten communiceert rond eind januari. De dagtekening is belangrijk. Als je namelijk bezwaar wil maken kan dan maximaal 6 weken na de dagtekening van de brief.

 Maak WOZ-bezwaar

Cookies?

Wij gebruiken cookies.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruikt de Vastelastenbond cookies. We zetten functionele en analytische cookies in om onze website goed te laten werken.

Privacy en cookiebeleid

Accepteer alle cookies