De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wordt ook wel systeem operator genoemd. Deze systeem operator is verantwoordelijk voor het leveren van de systeemdiensten. In Nederland is Tennet de systeem operator van het hoogspanningsnet.

De kerntaken van Tennet

De twee kerntaken van Tennet als systeem operator zijn als volgt:

  1. Transportdiensten voor energie

Tennet verbindt producenten van elektriciteit aan het hoogspanningsnetwerk van Nederland en ’n groot deel van Duitsland. Ook verbindt Tennet regionale hoogspanningsnetwerken met elkaar. Tennet transporteert de stroom van producent tot eindgebruiker.

  1. Systeemdiensten
    Tennet voert bewind over en werkt aan systeemdiensten die de energiebalans tussen vraag enerzijds, en aanbod anderzijds in evenwicht houden en bewaken.

Tennet en energie black outs

Tennet zet zich in om de kans op elektriciteits-blackout nihil te houden. Door in te spelen op vraag en aanbod van elektriciteit en monitoring en stringent onderhoud van het netwerk wordt continu gewerkt aan de gegarandeerde levering van elektriciteit in Nederland. Zo is de systeem operator TenneT constant in de weer om de levering van stroom ongestoord en volgens zo modern mogelijke technieken bij bedrijven en particulieren te garanderen.

Meer informatie over energie

Wilt u meer weten over de netwerken voor energie, gas en elektriciteit in Nederland, en de mogelijkheden voor levering van energie voor uw persoonlijke woon- en verbruikssituatie? Bekijk dan de volgende pagina’s eens, of neem contact met ons op om uw vragen persoonlijk te stellen.