Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op
Energierekening

Bespaar honderden euro's op je Energierekening

Energie vergelijken én overstappen

Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!

Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)

Meer informatie

Lachgas of distikstofoxide (N2O) wordt ingezet bij het opwarmen van de autokatalysator. Het gebruik van de bodem in de landbouw en bij de productie van salpeterzuur en carprolactam zorgt voor meer natuurlijk lachgas in de atmosfeer.

Lachgas is een broeikasgas, dat in 1776 werd ontdekt. Er werd echter 20 jaar later pas voor het eerst mee geëxperimenteerd. Lachgas komt dus voor in de natuur, maar kan ook door mensen worden geproduceerd. Dit geproduceerde lachgas wordt o.a. gebruikt voor:

  • Anesthesie

  • Bewustzijns beïnvloeding door inademing

  • Vermogen verhogende eigenschappen in verbrandingsmotoren

  • Drijfgas voor slagroom

  • Oxidatiemiddel

Meer over energie

Vereniging de Vastelastenbond biedt als inkoopcollectief en belangenbehartiger graag elke consument zo veel mogelijk toegang tot informatie over de energiemarkt en álles wat daarmee te maken heeft.

Klik op de links voor aanvullende informatie: