Lachgas of distikstofoxide (N2O) wordt ingezet bij het opwarmen van de autokatalysator. Het gebruik van de bodem in de landbouw en bij de productie van salpeterzuur en carprolactam zorgt voor meer natuurlijk lachgas in de atmosfeer.

Lachgas is een broeikasgas, dat in 1776 werd ontdekt. Er werd echter 20 jaar later pas voor het eerst mee geëxperimenteerd. Lachgas komt dus voor in de natuur, maar kan ook door mensen worden geproduceerd. Dit geproduceerde lachgas wordt o.a. gebruikt voor:

  • Anesthesie

  • Bewustzijns beïnvloeding door inademing

  • Vermogen verhogende eigenschappen in verbrandingsmotoren

  • Drijfgas voor slagroom

  • Oxidatiemiddel

Meer over energie

Vereniging de Vastelastenbond biedt als inkoopcollectief en belangenbehartiger graag elke consument zo veel mogelijk toegang tot informatie over de energiemarkt en álles wat daarmee te maken heeft.

Klik op de links voor aanvullende informatie: